Home » Featured, Headline, Tanulmányok

A Political Capital a választási rendszer hibáinak javítását sürgeti

A 2010 és 2014 között lezajlott választási reformot érő kritikák között gyakran összemosódnak a politikai érték- és érdekválasztást, illetve a rendszer demokratikus kritériumait bíráló elemek. Tanulmányában a Political Capital (PC) ezek szétszálazására tesz kísérletet, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy megoldási javaslataik megtalálják útjukat a törvényhozók felé.

A teljes tanulmány innen letölthető

Mik a problémák és mik nem?

A Fidesz (vélt vagy valós; rövid- és közép távú) érdekeit szolgálják a rendszer többségi jellegét erősítő elemek, úgy mint

 • az egyéni választókerületek súlyának megnövelése,
 • a második forduló eltörlése,
 • a győztes egyéni jelöltek pártjának felülpremizálása,
 • de ezek a politikai széljárás változásával más politikai erőknek is kedvezhetnek. Éppen ezért ezek szakmai alapon nem, legfeljebb politikai alapon bírálhatók.

A demokratikus versengés mozgásterét szűkíti be viszont többek között

 • a politikailag manipulált választókerületi térkép,
 • a külhoni szavazással kapcsolatos eljárási anomáliák,
 • a kampány szabályozásának (illetve szabályozatlanságának) több eleme,
 • a jelöltállítás és a kampányfinanszírozás alkotta torz rendszer (a jelöltállítás könnyítésével önmagában nem lenne probléma),
 • a nemzetiségek kedvezményes mandátumszerzési lehetőségének részletszabályai

A Political Capital meggyőződése szerint ez utóbbiak okán a hatályos választási jogszabályi környezet több ponton is módosításra szorul. A tanulmány így részben azt a célt is szolgája, hogy a fennálló anomáliák részletes bemutatásával és az azok orvoslására tett javaslatokkal cselekvésre ösztönözzük a törvényalkotót.

Vélhetően nincs szükség a PC biztatására ahhoz, hogy a választási rendszeren legalább kisebb-nagyobb állagmegóvást végrehajtsanak. Az erre való igény már bizonyára megfogalmazódott a Fideszben is, az előző ciklusban lezajlott választási reform tapasztalatai alapján azonban okkal feltételezhetjük, hogy nem annyira a demokratikus versengés anomáliának kiküszöbölése, mint inkább a választási esélyek javítása szolgál majd vezérfonálul.

Az olyan visszás állapotot azonban, amely például az elhunyt külhoni állampolgárok címére kipostázott szavazólapok meghamisításából következhet, vélhetően a kormánypártban is tarthatatlannak tartják. Kérdés az is, hogy „kifizetődőnek” ítélik-e meg a kamupártokat tápláló kampányfinanszírozási és jelöltállítási rendszert; ha nem, az esetleges törvénymódosításokból a magyar demokrácia is profitálhat.

Néhány a PC által javasolt ajánlás, felvetés

A politikailag manipulált választókerületi térkép

Minimum követelmény

Az Alkotmánybíróság 2010-es határozatának szellemében szigorúbb garanciák kellenek a választójogi törvénybe, amelyek meghatározzák, milyen elvek mentén lehet kerülethatárt módosítani. Egyidejűleg a kerülettérképet elegendő feles törvényben rögzíteni.

Maximum cél

Egy független határkijelölő bizottság felállítása, amely átvenné a kerülettérkép módosításaival kapcsolatos feladatokat. Jelen politikai viszonyok közepette sajnálatos módon ez illúzió.

A külhoni szavazással kapcsolatos eljárási anomáliák

 • A tartósan külföldön tartózkodó magyar állampolgárok szavazási módjában fennálló különbségtételt fel kell számolni. Ennek számos módja lehet, a levélszavazás kiterjesztésétől annak teljes felszámolásáig. Mindegyik megoldásnak van kockázata, ezek szakmai megvitatására még kellő idő áll rendelkezésre.
 • A külhoni magyar állampolgárok regisztrációjának érvényessége csak a soron következő választásra szólhat, a jelenleg hatályos tíz éves érvényességi idő mellett ugyanis akár elhunyt állampolgárok helyett is le lehet adni a szavazatot.
 • Nem igazolja alkotmányos érv, hogy miközben a Magyarországon szavazók névjegyzékébe bárki betekinthet, a külképviseleti névjegyzék és a levélben szavazók névjegyzéke nem megismerhető bármely magyar állampolgár számára. A titkosságot tehát fel kell oldani.

A kampány szabályozásának (illetve szabályozatlanságának) több eleme

 • Az alapelv az kellene, hogy legyen, hogy minden felületen, ahol tiltják a pártok számára a kampánytevékenységet, ott a kormány, az önkormányzatok és a civil szervezetek hirdetései, reklámjai se jelenhessenek meg.
 • Mivel a kereskedelmi tévék és rádiók érik el a legtöbb választópolgárt, szükséges volna úgy megváltoztatni a jogszabályi környezetet, hogy a kereskedelmi médiumok újra érdekeltté váljanak abban, hogy befogadják a hirdetéseket. A központi kampánytámogatásból a pártoknak bőven lenne forrásuk e tételek kifizetésére.
 • A választási kampányra vonatkozó szabályok egy részét ki kell terjeszteni a kampányidőszakon kívülre, illetve szigorú szabályokat kell hozni annak érdekében, hogy a választási kampány ne legyen kiszervezhető álcivil szervezetekhez. A részletszabályok kidolgozása kétségkívül körülményes munkát igényel, a megvalósítás azonban elsősorban a politikai akaraton (vagy félő, annak hiányán) múlik.
 • Ahogy a sajtó számára előírták a politikai hirdetések árjegyzékének nyilvánosságát, ugyanúgy, a köztéri hirdetésekre is vonatkoznia kell ennek a transzparenciának. Az, hogy ez a változás megtörténik-e, vélhetően azon múlik, hogyan sikerül átrendezni a piacot a Simicska Lajossal való szakítás után.

A jelöltállítás és a kampányfinanszírozás alkotta torz rendszer

Jelöltállítás

Minimum követelmény

A jelöltállítás könnyítése mindenképp örvendetes fejlemény, önmagában az aláírások számának csökkentése és a listaállítás feltételeinek lazítása bizonyosan nem vezetett volna visszaélésekhez. A többes jelölés lehetősége sem tekinthető egymagában hibásnak, de bevezetése körültekintőbb előkészítést igényelt volna: fenntartása esetén a választási bizottságoknak és irodáknak további jogosítványokat és hosszabb határidőket kell biztosítani ahhoz, hogy az adatmásolásból fakadó csalások kiszűrhetők legyenek. Ennek hiányában továbbra is minimális marad a lebukás kockázata, a zavaros jelöltállítási folyamat pedig továbbra is veszélyeztetni fogja a választások tisztaságát.

Maximum cél

A minimumkövetelményen felül jól tudjuk, hogy a jelöltállítási rendszer csak abban az esetben helyezhető teljesen tiszta alapokra, ha a pártok nem kezelhetnék a választók adatait, magyarán megszűnne az aláírásgyűjtésre épülő rendszer. A Political Capital álláspontja 2007 óta változatlan: a legtöbb problémát megoldó megoldás a kaució bevezetése lenne, de más megoldások is megfontolásra érdemesek.

Kampányfinanszírozás

Minimum követelmény

A törvényt úgy kell módosítani, hogy a pártoknak ugyanolyan szigorúan kelljen elszámolniuk a nekik fizetett közpénzekkel, mint az egyéni képviselőjelölteknek a kincstártól kapott kampánytámogatással. A törvénynek ezért rendelkeznie kell arról, hogy

 • a pártok kincstári kártyán kapják meg, és az egyéni képviselőjelöltekhez hasonlóan csak ezen a kártyán keresztül költhessék el a központi kampánytámogatást;
 • a pártok az egyéni képviselőjelöltek kampányköltéseire vonatkozó szigorral számoljanak el kampányköltéseikről;
 • a pártok, ha a választáson nem szerzik meg a szavazatok legalább egy százalékát, a teljes központi kampánytámogatást legyenek kötelesek visszafizetni (a minimálisan szükséges szavazatarányt az egyéni jelöltek esetében is 1%-ra kell leszállítani).

Maximum cél

Továbbra is aktuális a Transparency International Magyarország által unásig ismételt hat alapelv, amelyek mentén ténylegesen átlátható kampányfinanszírozási rendszert lehetne létrehozni Magyarországon, ezek megvalósulásának azonban a közeljövőben semmi esélye.

A nemzetiségek kedvezményes mandátumszerzési lehetőségének részletszabályai

Politikai döntést kell hozni arról, hogy van-e értelme a teljes értékű mandátumszerzési lehetőség látszólagos fenntartásának. Ha ez megszűnik, az ésszerű megoldás az volna, ha csak a szószólói mandátumért folyna a küzdelem, de betöltőinek megválasztásához meg kell teremteni a tényleges versenyfeltételeket (jelenleg ugyanis a választás titkosságát sértő, a demokratikus versengés alapvető feltételeit nem biztosító rendszer van érvényben).

A teljes tanulmány innen letölthető

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*