Tanulmányok

[ 19 Apr 2018 | Szerző: | ]
teaser_20180419

A kutatási jelentés a Závecz Research által 2018. március 7-14. között a Friedrich-Ebert-Stiftung és a Political Capital megbízásából készült közvélemény-kutatás eredményeit mutatja be. A legfontosabb megállapítások a következők:

[ 30 Jun 2016 | Szerző: | Címkék: ]
teaser_20160630

A populista vagy inkább az illiberális rendszereken belül, a jogállami intézmények elfoglalása után, a népszavazások és más közvetlen demokratikus eszközök (pl. polgári engedetlenség, tiltakozások, sztrájk), mint a hatalommal szembeni érdekérvényesítés egyre szűkülő útjai válnak még fontosabbá. 2010 óta a magyar kormány mégis sikeresen akadályozta meg, hogy akarata ellenére országos népszavazásra kerüljön sor. Sőt, a kvótaellenes népszavazással az illiberális politika egyik legnagyobb veszélye is megvalósulni látszik: a hatalom a (képviseleti- mellett a) közvetlen demokratikus eszközök kiüresítésével reagál. 

teaser_20151016

A 2010 és 2014 között lezajlott választási reformot érő kritikák között gyakran összemosódnak a politikai érték- és érdekválasztást, illetve a rendszer demokratikus kritériumait bíráló elemek. Tanulmányában a Political Capital (PC) ezek szétszálazására tesz kísérletet, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy megoldási javaslataik megtalálják útjukat a törvényhozók felé.

[ 23 Mar 2015 | Szerző: | ]
ValasztasiDilemmak

Választási Dilemmák címmel megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretein belül 2013-ban alakult Választási Rendszerek Kutatóműhely második tanulmánykötete.

[ 19 Feb 2015 | Szerző: | Címkék: ]
Kozmunka

Láncszavazás, szavazatvásárlás, nyílt szavazás – nincs olyan politikai erő, amelyik ne vádolta volna valamely ellenfelét ilyesmivel. Természetéből adódóan azonban a választási visszaélések rendkívül nehezen bizonyíthatók, a jogszabályi környezet és a felderítési hajlandóság pedig távol áll az optimálistól. Az Átlátszó, a K-Monitor, a Political Capital (PC) és a Transparency International Magyarország (TI) közös projektjének keretében ezért két, párhuzamosan futó, egymást segítő módszerrel igyekezett feltérképezni a választási visszaélések kiszolgáltatottságból fakadó természetét

[ 21 Oct 2014 | Szerző: | ]
hatartalan_valasztasok

Megjelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretein belül 2013-ban alakult Választási Rendszerek Kutatóműhely első tanulmánykötete. A külhoni magyar állampolgárok választásának témakörében 11 tanulmány született BODNÁR ESZTER, CSERNY ÁKOS,  HALÁSZ IVÁN, HORVÁTH ATTILA, KOVÁCS LÁSZLÓ IMRE, LÁSZLÓ RÓBERT, ORBÁN BALÁZS ANDRÁS, PÁL GÁBOR, POZSÁR-SZENTMIKLÓSY ZOLTÁN, SKUTA VIVIEN, TEMESI ISTVÁN ÉS TÉGLÁSI ANDRÁS tollából.

[ 24 Oct 2013 | Szerző: | Címkék: , ]
NKI_logo

KISS TAMÁS és BARNA GERGŐ 2013. május 18. és június 8. között 1232 fős, erdélyi magyarokra reprezentatív mintán végzett adatfelvételt, amely a szóban forgó közösség politikai viselkedését egy kettős viszonyrendszerben, a magyarországi és a romániai politikai térben vizsgálta.

[ 10 Oct 2013 | Szerző: | Címkék: ]
SzigetiPeter

SZIGETI PÉTER, a Széchenyi István Egyetem Jogelmélet tanszékének vezetője, az Országos Választási Bizottság korábbi elnöke tanulmányában elemzi a választási rendszer és a választójog jelentőségét és összefüggésének rendjét, áttekinti a jelenkori mértékeket, hazai devianciákat és vitákat, továbbá összeveti és értékeli az 1989/90-es és a 2011/13-as választási rendszereket.

[ 30 Jun 2013 | Szerző: | Címkék: , ]
EUDO_2013

It will be argued here that extending citizenship to Hungarian minorities abroad, supplementing the citizenship of non-residents with voting rights, and the attempt to introduce active registration appear to serve the same purpose: preserving and enhancing the power of the ruling coalition. A paper by ANDRÁS BOZÓKI.

BiroSziklaiKoczy_Matrix

Bár az új választójogi törvény rögzíti a választókerületek számát, tiltja, hogy a körzetek átnyúljanak a megyehatárokon, illetve kiköti, hogy nem oszthatnak ketté kisebb településeket, tanulmányukban BIRÓ PÉTER, SZIKLAI BALÁZS és KÓCZY Á. LÁSZLÓ azt igazolják, hogy a szabályok betartása mellett a körzetek kialakítása matematikailag lehetetlen.