Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

Bizalmi fasírt

26 April 2013 Szerző: Címkék:, , Nincs komment

„Maradtak bennünk kérdések a választási reformmal kapcsolatban. Fel fogjuk tenni őket.” Így hirdettük meg a Facebookon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karával közös „Célegyenesben a választási reform” című konferenciánkat. Lássuk, mire jutottunk.

Ez nem egy részletes konferencia-beszámoló, csak a főbb tanulságokat vesszük sorra. Tájékozódhat a konferenciáról például itt és itt, a teljes program pedig itt érhető el.

A levélben szavazók névjegyzéke

A választási eljárási törvény (Ve.) utolsó nagyobb volumenű módosítása óta slágertéma a levélben szavazók névjegyzékének nyilvánossága. A személyes adatokat leszámítva azok teljes tartalma közérdekű, s mivel a Ve. nem rendelkezik azoknak sem a nyilvánosságáról, sem a titkosságáról, azoknak főszabály szerint elérhetőnek kell lenniük. Ezt már eddig is sejthettük, de az bizonytalan, hogy az Országos Választási Iroda (OVI) korábbi jó gyakorlatát megtartja-e a még fel sem állt Nemzeti Választási Iroda (NVI). Az OVI ugyanis korábban törvényi kötelezettségét is meghaladva biztosította a választási adatok nyilvánosságát. Most is az lenne a szerencsés, ha a regisztrációs időszak első pillanatától kezdve az NVI naponta frissülő adatokat tenne közzé a határon túlról feliratkozottakról, ahogy a levélszavazatok beérkezésétől kezdve is folyamatos adatszolgáltatásra volna szükség. A Ve. mindezt nem biztosítja, de nem is tiltja meg; ha a törvényt nem is módosítják, a végrehajtási rendeletben még elképzelhető, hogy mindez bekerül.

Bodnár Eszter szerint nincs lehetőség arra, hogy területi bontásban hozzák nyilvánosságra a külhoni szavazatokat, mivel a nem Magyarországon élő választóknak a lakóhelyüket nem, csak az értesítési címüket kell megadniuk, amikor regisztrálnak a külhoni névjegyzékre – márpedig ez magyarországi cím is lehet. Pontos, országos bontású eloszlási adataink tehát, úgy néz ki, nem lesznek a határon túlról érkező szavazatokról. Legfeljebb arra adott még az elvi lehetőség, hogy értesítési cím szerinti bontásban közölje az NVI az adatokat, ami a semminél több, de egyben megtévesztő is, mivel a magyarországi értesítési címekről nem fog kiderülni, valójában mely országok állampolgárait rejti.

Fontosabb kérdés, hogy a levélben szavazók névjegyzékét kellő alapossággal tudják-e ellenőrizni a pártok. A teljes nyilvánosság azért nem opció, mert a szlovákiai és az ukrajnai magyar állampolgárokat hátrány érheti, ha kiderül kettős állampolgárságuk. Arra kerestük a választ, hol van az a határ, amely lehetővé teszi a pártok számára, hogy ellenőrizzék a névjegyzékeket, de közben nem sodródik veszélybe egyetlen külhoni magyar állampolgár sem. A Ve. jelen pillanatban csak azt engedélyezi a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjai számára, hogy betekinthessenek ezekbe a névjegyzékekbe, de azokról feljegyzést, másolatot nem készíthetnek. A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a jegyzetkészítés tilalmát fel kellene oldani, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán pedig azt is felvetette, hogy a postai úton beérkező levélcsomagok szavazási iratainak ellenőrzése során az NVI mellett az NVB tagjai is jelen lehessenek.

Ez utóbbi ötlettel egy kritikus pont valóban kiiktatható lehet a rendszerből, de azzal már nem álltatták az előadók a hallgatóságot, hogy a levélszavazatok pártaktivisták általi begyűjtése kizárható volna. Ahol levélszavazás van, ott bizony számolni kell azzal, hogy sokan külső befolyás alatt voksolhatnak.

Márpedig egy választási eljárásban maximálisan meg kellene bíznia a választópolgároknak, legalább annyira, amennyire Halász Iván – ahogy anekdotájában érzékeltette – egy ismerőse bízik az establishmentben, és nem fél fasírtot rendelni egy alsóbb kategóriájú étteremben sem.

Pártdelegáltak száma

A nyilvánosságban elterjedt, hogy a szavazatszámláló bizottságokba vagy két pártdelegáltat küldhetnek a pártok, vagy egyet sem. A Ve. szövegezése elsőre nekünk is gyanús volt, de a konferencián Bodnár Eszter tiszta vizet öntött a pohárba: a törvény két ember delegálását teszi lehetővé, ami egy felső korlátot jelent, alsót nem. A pártok tehát vagy egy vagy két delegáltat küldhetnek a szavazatszámláló bizottságokba.

Kampányszabályozás

A nyakatekert kampányszabályozás értelméhez nem jutottunk közelebb. A mögött, hogy az országos listával nem rendelkező jelölőszervezetek, illetve a független jelöltek számára lehetséges lesz a kereskedelmi rádiókban és tévékben hirdetni, míg az esélyes pártok számára ez tiltott, sokan azt a motivációt vélték fedezni, hogy bizonyos kormányhoz közeli formációk elindíthatnak egy-egy jelöltet (de listát nem állítanak), és a könnyen jött országos médiafelületeken kampányolhatnak a kormánypártok mellett. Ez valóban lehetséges, de ugyanezt a trükköt bevethetik a jelenlegi ellenzéki erők is. A józan észnek ellentmondó szabályozás értelmét Répássy Róbert sem világította meg, azt mondta csak, hogy szerinte ez úgy volna logikus, ha nem az országos, hanem a helyi médiumokra vonatkozna a kispártok ingyen hirdetési lehetőségének biztosítása. Kérdésünkre, miszerint akkor ezt kodifikációs hibának tekinthetjük-e, annyit válaszolt, hogy ő annak tekinti. A törvény szövege ettől még változatlan.

A végtelenül életszerűtlen szabályozás próbájára egyébként aligha kerül sor jövőre, mivel a kereskedelmi tévékre és rádiókra vonatkozó korlátozás várhatóan nem vonatkozik majd a – részben vagy egészben, de – az országgyűlésivel egybeeső európai parlamenti választási kampányra. Ahogy Lamperth Mónika is megfogalmazta, legfeljebb annyi hatása lesz az új szabálynak, hogy a kampányfilmjükben nem Mesterházy Attila, hanem Gurmai Zita mondja majd el ugyanazt a politikai üzenetet. Ha jobban belegondolunk, ez sem jelentéktelen különbségtétel.

Répássy Róberttől azt is megtudtuk, hogy a kereskedelmi tévéknek és rádióknak nem lesz kötelező leadni a hirdetéseket, dönthetnek úgy is, hogy minden politikai szereplőt visszautasítanak. Arra azonban nem kaptunk választ, hogy a nyomtatott és az internetes médiumok számára előírt nyilvános árjegyzék miért nem vonatkozik a köztéri plakátokra – így továbbra is csak sejthetjük.

A kampányfinanszírozás évtizedek óta húzódó ügyéhez sem kerültünk közelebb. Bár Alexa Noémi részletesen vázolta, mik volnának az átláthatóság feltételei, a kormány továbbra sem látszik nyitottnak a civil szféra bevonására.

Esetleges módosítások?

Répássy Róbert először ellenjavalltnak nevezte, hogy a Ve. bármilyen módosítására kerüljön sor egy évvel a választás előtt, végül mégis nyitottnak mutatkozott arra, hogy a választás tisztaságát és az abba vetett bizalmat erősítő garanciákkal kiegészüljön a törvény. A konferencián felmerült szakmai javaslatok így talán nem voltak hiábavalóak.

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*