Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

Határon túli szavazat: kép a túloldalról

3 April 2013 Szerző: Címkék:, Nincs komment

A külhoni magyarok egy részének bevonása a magyarországi politikai harcba a kettős állampolgárság intézményén keresztül intellektuális kihívás elé állítja a magyar politikai közélet résztvevőit, a politikusokat és az elemzőket egyaránt. Számos olyan kérdés merül fel – a névjegyzékek titkosságától a szavazatok valós súlyán át egészen azok várható eloszlásáig –, amelyek önmagukban is érdekesek, és éppen ezért az eddigiekben is okkal foglalkoztatták a magyarországi közvéleményt. RAVASZ ÁBEL szociológus, a Publicus Slovensko intézet vezető elemzője azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel ezek a kérdések egyaránt magyarországi perspektívából születtek, azt nézik, hogyan hat Magyarországra, a magyar politikai elit gondolkozására és jövőjére ez az új helyzet. Ez természetesen logikus, párhuzamosan azonban létezik egy másik olvasat is: ez pedig az, hogy hogyan csapódik le, miért fontos és hogyan hat a kettős állampolgárságon keresztüli szavazás intézménye a határon túli magyar közösségekre.

1. Rétegződés

Akárhány ember is adja majd le szavazatát a határokon túl, abban már ma biztosak lehetünk, hogy véleményük nem lesz reprezentatív a határon túli magyar politikai közösségekre nézve. Ennek oka az a fajta rétegződés, amely az elmúlt évek során a határon túli magyar közösségekben kialakult. Két olyan fő ok nevezethető meg, amely ezt a rétegződést létrehozta: a kettős állampolgárság intézményének létrejötte, valamint a határon túli magyarok politikai képviseleti szervei közötti budapesti súlyozás.

Annak ellenére, hogy a kettős állampolgárság intézményének elméleti és gyakorlati hasznosságával kapcsolatban a látszólagosnál jóval nagyobb konszenzus van a magyarországi politikai elitben, az elmúlt tíz év politikai manőverei – egy aktív, de a nemzetpolitikát az aktuálpolitikának alárendelő jobboldal, valamint egy folyton védekezésbe kényszerülő, az aktuálpolitizálásban partner és ráadásul a megfelelő súlyozásra képtelen baloldal –  azt eredményezték, hogy az állampolgársági kérdések mára olyan témává alakultak, amelyben a legfontosabb viszonyítási ponttá a pártpreferencia vált. Hatványozottan igaz ez a határon túl. Egy 2010-es szlovákiai felmérés szerint a politikai kötődés a kettős állampolgárságról kialakított vélemény legfontosabb prediktora: a Fidesz-közeli MKP tábora a kettős állampolgárság létrehozásában nagyvonalú nemzetpolitikai lépést, összekötő szándékot lát, miközben a Fidesz által ignorált Híd tábora újabb magyar beavatkozást és szándékos feszültségkeltést lát a mögött, hogy az Orbán-kormány konzultáció nélkül, a(z akkor még első) Fico-kormánnyal dacolva húzta meg ezt a lépést.

Hasonló ereje van annak az általam „szelektív partnerség-elvű” nemzetpolitikának nevezett hozzáállásnak is, amely azt eredményezi, hogy a Fidesz-kormányzat nyíltan válogat a határon túli politikai szervezetek között. Az erdélyi RMDSZ és az ukrajnai UMDSZ egyaránt elhidegülő magyar kormánnyal szembesült, a szlovákiai Híd pedig gyakorlatilag izolálódott Magyarországtól – mindez annak ellenére, hogy az említett pártokkal szemben de facto preferált politikai szervezetek (EMNP, KMKSZ, MKP) rendre kudarcot vallottak az elmúlt parlamenti választásokon. A magyar fél beavatkozása a kampányokba polarizálta a határon túli közösségek Budapesttel kapcsolatos álláspontját, újabb löketet adva a rétegződésnek.

A végeredmény: a kettős állampolgárok körében – hivatalos adatok hiányában csak feltételezhetően – magasan felülreprezentáltak a Fidesz szimpatizánsai a határon túli magyar közösségek egészéhez képest. (Ezt igazolják a HVG és a Political Capital megbízásából a kolozsvári Kvantum Research által készített romániai felmérésének – egyébként némileg eltúlzottnak tűnő – eredményei.) Az események alakulása utólagosan hitelességet ad azon értelmezésnek, amely szerint a Fidesz első blikkre értelmetlen, a határon túli politikai képviselet egyes pártjaival konfliktusokat kereső nemzetpolitikája nagyon is tudatos bázisképzést céloz. Úgy tűnik, hogy a Fidesz maga is tisztában volt azzal, hogy az a toposz, hogy a határon túliak csakis a jobboldalt hajlandóak támogatni, nem igaz, és ezért nem bízta a véletlenre azt, hogy azok, akik végül az urnákhoz járulhatnak majd 2014-ben, tömegében kire voksolnak.

2. Demográfia

Sok szó esik arról, mekkora ereje lehet majd a határon túli magyar szavazatoknak a végeredmény alakulásában. Az azonban már kevesebb figyelmet kapott a korábbiakban, hogy a határon túli magyar szavazatok egyes szegmenseinek mekkora súlya lesz ezen belül. A környező országok autochtón magyar kisebbségei közül az erdélyi magyarok, mintegy másfél milliós lélekszámukkal eleve nagyobb közösséget alkotnak, mint a maradék hat ország együttvéve. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a maga félmilliójával a második legnagyobb magyar közösséget magáénak tudó Szlovákiában az ún. „ellentörvény” miatt (amely a szlovák állampolgárság elvesztésével fenyegeti a magyar állampolgárságot felvevőket) eleve jóval kisebbnek (potenciálisan minimálisnak) gondolható a honosított állampolgárok aránya, illetve hogy Kárpátalján is hasonló a helyzet, akkor nagyon úgy tűnik, hogy a határon túli szavazatok valójában egy kis vajdasági ízzel fűszerezett erdélyi véleményként jelennek majd meg.

Ennek legfőbb politikai következménye lehet, hogy vélhetően éppen Románia lesz az a hely, ahol a leginkább ádáz harc folyhat majd a szavazatokért a kormánypárt és ellenzéke között. A magyarországi politikai küzdelem exportja nem új jelenség, félő azonban, hogy ez új méretet ölthet majd a választások előtt. Paradox módon éppen Szlovákia és Ukrajna magyar közössége mondhatja majd magát szerencsésnek ebből a szempontból a kampányidőszakban, hiszen vélhetően őket kíméli majd meg leginkább a politikai küzdelem átgyűrűzése. Itt megjegyzendő, hogy fogalmunk sincs arról, hány a – világszerte mintegy 2,5-3 millió fősre becsült – magyar diaszpórához tartozó szavazó egészíti majd ki az autochtón magyar közösségekhez tartozókat. Akármekkora is legyen ez a szám, a fenti tézist valószínűleg nem befolyásolja, mivel pont szétszórtságuk miatt a diaszpórában aligha lehet olyan intenzív kampányt folytatni, mint mondjuk a Székelyföldön.

3. Motiváció és regisztráció

A legkevésbé felmért témák közé tartozik, hogy a határon túliak egyáltalán miért akarnak szavazni. Véleményem szerint alapvetően három motivációs csoportot különböztethetünk meg: igény a beleszólásra, célzott rekrutáció és önös érdek. Ez a három motivációs csoport természetesen kerülhet átfedésbe egymással, de egyébként eltérő időtávot és eltérő mélységű involvációt feltételez. Első blikkre a leginkább stabil szavazóknak azokat gondolhatjuk, akiknek belső értékrendje diktálja az igényt a magyar eseményekbe való beleszólásra, minden különösebb saját érdek nélkül. Egy ilyenfajta belső motivációnak azonban megvannak a korlátai: mivel csupán egy késztetésről, nem pedig egy érdekről van szó, esetükben a valós választási részvétel– minden kinyilvánított szándék ellenére – kérdéses.

Érdekes csoportot jelentenek azok, akik vélt vagy valós önös érdekük miatt szavaznak. Ők azok, akik úgy gondolják, hogy jövőjüket befolyásolja az, hogy milyen kormány van Magyarországon. Ide tartoznak azok, akiknek a leginkább közvetlen kötődéseik vannak az országhoz – itt dolgoznak, tanulnak, esetleg családjuk él itt –, illetve azok is, akik az eltérő nemzet- és szomszédságpolitikai irányokat személyes életüket befolyásoló tényezőként élik meg. Az ő szavazási hajlandóságuk viszonylag erősnek tűnik, és vélhetően a leginkább közelről követi majd az anyaországi trendeket a pártok támogatottságában.

Végezetül pedig ott van az a csoport, akik önmaguktól nem feltétlenül szeretnének részt venni a magyarországi politikai életben, de egy helyes kampány és megfelelő motiváció segítségével rávehetőek a szavazásra. Ők azok, akiknek mobilitásáért minden egyes kampány idején újra meg kell harcolni, és ők jelentik azt az embertartalékot, akikért a leginkább ádáz küzdelem folyhat majd a határokon túl.

Ezen a ponton válik érdekessé a választási regisztráció intézménye. Mint kiderült, a határokon túl élő szavazók számára érvényben marad a regisztrációs kötelezettség. Ez – összhangban azzal, ami a magyarországi regisztrációról általánosságban elhangzott – csökkenti a szavazási hajlandóságot, különösen azoknak az esetében, akik nem százszázalékosan motiváltak a részvételben. A határon túliak között kifejezetten nagy áldozatokat szedhet a regisztráció: vélhetően viszonylag alacsony azon potenciális külhoni választópolgárok aránya, akik mindenféle külső segítség és motiválás nélkül is megteszik majd azt a plusz egy lépést, amivel előkészítik saját későbbi voksukat egy másik ország parlamenti képviseletével kapcsolatban. Véleményem szerint ez eltolódást hozhat a fenti három csoport között: éppen azoknak fog a legkevésbé problémát okozni a regisztráció, akiket kampányszerűen, szervezetten tolnak el egészen az urnákig. Ez azoknak a pártoknak kedvez, akik jó szervezőkészségük mellett erős határon túli hálózatokkal is rendelkeznek – a Fidesz partnerszervezetei pedig ezt a szerepet kiválóan betöltik. (Hasonló okokból a következő választás nagyon érdekes tesztje lesz a Jobbik határon túli partneri kapcsolatainak és politikai potenciáljának.)

Összegzés

A külhoni szavazók bevonását illetően a választások tisztaságával kapcsolatos félelmek mellett érthető, hogy kevesebb figyelmet kap ezen új szavazók helyzete és motivációja, de ennek ellenére egy fontos témáról van szó. 2014-ben a határokon túl élő állampolgároknak egy gondosan szelektált rétege voksol majd: zömében olyanok, akiket a Fidesz jól célzott rétegzési stratégiája juttatott el az urnákig. A határon túli szavazat zömét a romániai magyarság voksa teszi majd ki, éppen ezért feltételezhető, hogy a választási kampány is pontosan Erdélyben lesz a leginkább ádáz. A kampány annál is fontosabb, hogy a választási regisztráció miatt valószínűleg azok fognak eljutni a legnagyobb arányban az urnákig, akik – belső motivációjuktól függetlenül – kellő támogatást kapnak majd a kampány során abban, hogy aktívan kimutassák részvételi igényüket a regisztrációval, majd pedig el is menjenek választani.

De ezek csupán a rövid távú megfontolások: hosszú távon egészen más trendek is elképzelhetőek. Nyilvánvaló, hogy hosszú távon a határon túliak arra szavaznak majd, aki a leginkább hitelesen és hatékonyan képviseli saját érdeküket. Miután 2014-ben tisztázódik, hogy mekkora választói demográfiáról van szó pontosan, a pártok belőhetik azt, mekkora súlyt adnak a határon túli ügyeknek politikájukban. Ez lesz az a pont, amikor a kettős állampolgárság a határon túli közösségek számára is értékes erőforrássá válhat, nem csak az egyéni haszonélvezők, hanem a közösségek szintjén is. De ettől a 2014-es választások hatalmi logikája még nagyon, nagyon távol áll.

(A Richard Serra „The Matter of Time” című alkotását ábrázoló kép forrása: Christopher Volpe’s Art Blog)

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*