Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

A választási eljárási törvény korrupciós kockázatai

23 January 2013 Szerző: Címkék:, Egy komment

A választási eljárási törvénynek az Alkotmánybíróság határozata által nem érintett részei további korrupciós csapdákat rejtenek; ilyen lehet például a politikai pártok érdekében kampányoló civilszervezetek tevékenységének a szabályozatlansága. A kampányköltségek plafonjának eltörlése is komoly korrupciós kockázattal jár. A Tranparency International Magyarország állásfoglalása.

A Transparency International Magyarország (TI) már számtalanszor felhívta a figyelmet a kampányfinanszírozást jellemző korrupcióra. A korrupciós kockázatokat átfogóan elemző Nemzeti Integritás Tanulmány feltárta, hogy Magyarországon a politikai pártok és az üzleti szektor képesek a legkevésbé ellenállni a korrupciónak. E két, az integritás szempontjából önmagában is gyengén teljesítő alrendszer összefonódása meghatározó tényezőként játszik közre a párt- és kampányfinanszírozás átláthatatlanságában. A TI arra is rámutatott, hogy Magyarországon az elmúlt években a korrupció új minőségének a kialakulása figyelhető meg. A magán- és a csoportérdekek a közérdeket kiszorítva, megelőzve érvényesülnek a közhatalom gyakorlása során, vagyis a korrupció foglyul ejtette a közhatalmat. Ennek az ún. state capture jelenségnek a nyomai megfigyelhetőek a választási eljárásról szóló, az Országgyűlés által 2012. november 26-án elfogadott törvényen is.

Az Alkotmánybíróság (AB) 1/2013. számú határozata alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette az új választási eljárási törvény számos rendelkezését (a megsemmisített rendelkezések korrupciós kockázatairól lásd a keretes írást). A kampányrendelkezéseknek és a regisztráció eredeti szabályozásának az AB általi megsemmisítése fontos állomás a kampánykorrupció elleni fellépésben is (erről bővebben itt és itt). Az AB határozata rászorítja a kormányzatot a választási eljárási törvény módosítására. Így újabb lehetőség adódik arra, hogy a pártok végre érdemben fellépjenek a kampánykorrupció ellen. Ha erre nem kerül sor, Magyarországon továbbra is azzal kell számolni, hogy korrupt módon finanszírozott pártok illetéktelen előnyhöz jutnak a politikai versengésben. A korrupció következtében nem teljesül az az alapvető elvárás, hogy minden résztvevő számára egyenlő esélyeket biztosító megmérettetés eredményeként lehessen felhatalmazást nyerni a közhatalom gyakorlására.

A regisztráció és a kampányeszközök alkotmányossági szempontú újraszabályozása kevés lesz a kampánykorrupció kiküszöbölésére. A választási eljárási törvénynek az AB határozata által nem érintett részei ugyanis további korrupciós csapdákat rejtenek.

Ilyen csapda például a politikai pártok érdekében kampányoló civilszervezetek tevékenységének szabályozatlansága. Az új választási eljárási törvény a jelölő szervezetek kampánytevékenységét korlátok közé szorítja. Meghatározza, hogy ezek mely eszközökkel és mikor kampányolhatnak, ötvennaposra rövidítve a kampányidőszakot. Azt azonban nem tiltja, hogy civilszervezetek a pártok számára tilalmazott időszakban is és akár a pártok által nem használható eszközöket igénybe véve pártkampányt folytassanak. A pártközeli civilszervezetek korlátozások nélkül, tetszőleges eszközökkel kampányolhatnak a preferált párt választási sikere érdekében. Ezzel a törvény lehetővé teszi a pártoknak, hogy kampánytevékenységük egy részét outsourcing keretében a kampányszabályok által nem korlátozott, baráti egyesületekre bízzák. A kampányszabályok alól biztosított könnyű kibúvás pedig újabb lehetőség az ellenőrizetlen pénzköltésre és a szabályozatlan kampánytevékenységre.

Az is komoly korrupciós kockázatokat rejt, hogy a választási eljárási törvény magát a kampányfinanszírozást nem szabályozza, miközben eltörli a kampányköltség plafonját. Ez a jelenleg még hatályos 1997. évi választási eljárási törvény azon szabálya, miszerint képviselőjelöltenként legfeljebb egymillió forint költhető a kampány során. Az még persze nem korrupció, ha törvényes forrásból származó és a nyilvánosság előtt elszámolt módon a pártok sokat költenek a kampányaikra. Az elfogadott választási eljárási törvény azonban nem kíváncsi a korlátlan kampányköltések forrására és nem követel hatékony elszámolást sem, így átláthatóság helyett csak drágaságot teremt.

Ez a törvény tehát a belföldi szavazókra kötelező regisztráció és az önkényes kampányszabályok nélkül is fenntartja az átláthatatlan és kontrollálatlan pénzköltés rendszerét, ahelyett, hogy felszámolná a kampányfinanszírozást a rendszerváltozás óta meghatározó korrupciót.

A korrupcióval szemben elutasító közélet érdekében a választójogra vonatkozó szabályozásnak azt kell biztosítania, hogy a politikai szereplők átlátható forrásból származó és számon kérhető módon felhasznált pénzből finanszírozzák a kampányaikat. Amint láttuk, a kampányszabályoknak és a regisztrációra vonatkozó előírások többségének a kiiktatása még nem jelenti azt, hogy a választási eljárási törvény megfelelne ennek a követelménynek. Továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy az ehhez szükséges erőforrásokkal rendelkező politikai szereplők tisztázatlan eredetű pénzeket ellenőrizhetetlen módon fordítsanak kampánycélokra. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, megfelelően szabályozni kell a civilszervezetek által folytatott pártkampányokat is. A kampányköltéseket pedig mind a bevételi, mind a kiadási oldalon teljes körűen átláthatóvá kell tenni. A TI emlékeztet arra, hogy a parlamenti pártok 2012 áprilisában nyilatkozatot írtak alá az átlátható kampányszabályozás alapelveiről. E vállalásokra is figyelemmel a TI szerint a kampányfinanszírozás korrupciójának felszámolása érdekében a szabályozásnak az alábbiakat kell megvalósítania:

  1. Be kell vezetni a kampányszámla intézményét, vagyis a pártok a kampánnyal kapcsolatos kiadásaikat az Állami Számvevőszéknél (ÁSZ) vezetett számláról fizessék, a számlaadatokat pedig tegyék közzé az ÁSZ honlapján. A pártok kampányait segítő különféle civilszervezetek (egyesületek, alapítványok), sőt a pártokat támogató magánszemélyek és a cégek is legyenek kötelesek ilyen módon elszámolni. A költési és az elszámolási szabályok megsértőit fenyegesse elrettentő erejű szankció.
  2. Átlátható helyzetet kell teremteni a médiakampányok területén. A médiumok által a politikai szereplőknek adható kedvezményeket egységesen kell szabályozni, vagy a kedvezményeket teljesen meg kell tiltani. Minden médiatarifát nyilvánosságra kell hozni az ÁSZ honlapján. A politikai hirdetésnek helyt adó médiumoknak a választás napját követő harminc napon belül jelentsék be az ÁSZ-nak az ilyen forrásból származó bevételeiket. Az ÁSZ ezeket az adatokat is hozza nyilvánosságra a honlapján.
  3. A pártok valódi ellenőrzésére van szükség, ami úgy valósítható meg, ha az ÁSZ a pártok üzleti vállalkozásait, a pártalapítványokat, az ifjúsági szervezeteket és a pártokat támogató különféle civilszervezeteket is ellenőrzi. Az ellenőrzés komolysága érdekében meg kell teremteni a soron kívüli vizsgálat lehetőségét és nem szabad a pártokat a vizsgálat előtt egy hónappal értesíteni.
  4. Annak érdekében, hogy az ötvennaposra rövidített kampányidőszakra vonatkozó szabályok ne legyenek kijátszhatóak, a hivatalos kampányidőszakon kívül minden, pártokhoz kapcsolódó hirdetést, reklámot tiltani kell.
  5. A pártok bevételeinek átláthatóvá tétele érdekében továbbra is fenn kell tartani a pártok költségvetési támogatását, emellett lehetőséget kell adni arra, hogy mind magánszemélyek, mind jogi személyek is nyújtsanak támogatást a jelölteknek és a jelölteket állító intézményeknek. Cégek azonban egy kampányban maximum ötmillió forintot, magánszemélyek maximum kétmillió forintot költhessenek kampánytámogatásra.
  1. Végül a politikai kampányt folytató szervezetek pénzügyeire a pártokra, jelölő szervezetekre vonatkozó nyilvánossági szabályok legyenek érvényesek.

Ha a jogalkotó nem így jár el, legyenek az új választási eljárási szabályok mégoly alkotmányosak is, mégsem fogják tudni megakadályozni, hogy példának okáért valamelyik civilszervezet a kampányidőszakon kívül a hozzá közel álló párt érdekében kampányoljon. Ha óriásplakátokon vagy az AB döntése nyomán mégis elérhető elektronikus kereskedelmi médiumokban hirdet, még a költségekről sem kell számot adnia. Annak sincsen akadálya, hogy a közpénzből bőven részesülő, a kormánypártokhoz közel álló óriásplakát-üzemeltetők visszaosszanak olyan civil szervezeteknek, amelyek aztán ebből majd a kormánypártok érdekében kampányolnak, akár kormányközeli óriásplakátokon, akár kereskedelmi adókon. Így bezárul a kör: a kampányszabályok kijátszása egyszersmind a közpénzek korrupt felhasználását is leplezi.

Az AB a választási eljárási törvény eredeti kampányszabályainak és a regisztrációra vonatkozó előírásoknak a többségét semmisítette meg azért, mert az Alaptörvény rendelkezéseibe ütköztek. Az AB természetesen nem antikorrupciós szempontból vizsgálta az előzetes választói feliratkozás szabályait, ezért érdemes röviden rámutatni arra, hogy a regisztrációnak a törvény eredeti szövege szerinti rendszere milyen korrupciós veszélyeket hordozott. A regisztráció tényleges bevezetése esetén a választásokon csak az a politikai erő tudott volna sikerrel szerepelni, amelynek a szimpatizánsai minél nagyobb számban regisztráltatták magukat. A regisztrációra ösztönzés kizárólag kampányeszközök alkalmazásával lehetett volna sikeres. A választójog gyakorlásának a regisztrációhoz kötése tehát valójában regisztráció iránti kampány kialakulásához vezetett volna. A törvény a regisztrációs kampányt azonban semmilyen módon nem szabályozta, így annak során bármely befolyásolási eszköz igénybe vehető és korlátlan mennyiségű pénz elkölthető lett volna. Semmi nem tiltotta, hogy a regisztráció iránti kampány keretében is ténylegesen választási kampány folyjék. Így a regisztráció iránti kampány címén akár folyamatosan zajló kampánytevékenységre is lehetőség nyílt volna. Az egymásra torlódó kampányok pedig jelentősen továbbnövelték volna a kampánykiadásokat, ami a politikai szereplőket újabb, átláthatatlan forrásból származó pénzek ellenőrizetlen elköltésére sarkallta volna. A regisztráció tehát valójában a választási kampányra vonatkozó korlátozások megkerülésének eszköze lett volna, ami költséges politikai kampányok sorozatához és még nagyobb kampánykorrupcióhoz vezetett volna.

A megsemmisített kampányszabályok korrupciós kockázatait is célszerű bemutatni. Emlékeztetőül: az AB a kampányeszközökre vonatkozó szabályozást nagyrészt az indokolatlan és önkényes megkülönböztetés tilalma miatt semmisítette meg. Az önkényesség több szinten is tetten érhető volt. Önkényes volt az, hogy a választási eljárási törvény a kereskedelmi hirdetések piacáról kirekesztette az elektronikus médiumokat, miközben a szintén a kereskedelmi hirdetési felületek közé tartozó óriásplakátok megengedett kampányeszközök maradtak. Az is önkényes volt, hogy az elektronikus médiaeszközök közül csak a közszolgálati eszközökben történő hirdetés lett volna megengedett. Ésszerű indoka annak sem volt, hogy a nyomtatott kampányfelületek közül csak az írott sajtó politikai reklámtarifáit kellett bejelenteni az ÁSZ-nak, míg a sokkal költségesebb óriásplakátok árai rejtve maradhattak volna.

Ezek a kampányszabályok leplezetlen módon felszámolták volna az esélyegyenlőséget a politikai versengésben. Egyértelmű, hogy a jelenlegi kormánytöbbségnek kedvezett volna az, hogy a számára könnyebben hozzáférhető, hozzá lojális szerkesztők által meghatározott  elektronikus közmédiumokban lehet választási kampányt folytatni, a kereskedelmi televíziókban azonban nem. A törvény megmagyarázhatatlan elfogultsága az óriásplakátok javára szintén a most kormányzó pártok érdekét szolgálta, mert tudott, hogy ezen a kevéssé ellenőrizhető, ám nagyon drága hirdetési piacon a hozzá közel álló szereplők meghatározó befolyással bírnak (erről bővebben itt és itt). A rejtve maradó reklámtarifák pedig további ellenőrizetlen pénzköltésre is ösztönöztek volna.

One Comment »

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*