Home » Elemzések, Featured, Headline, Kommentárok, Közlemények

A tudatlan és tudatos választók mítosza

3 December 2012 Szerző: Címkék: Nincs komment

Mai bejegyzésében a Véleményvezér blog szerzői is felültek annak a közkeletű tévhitnek, hogy az előzetes regisztráció alkalmas volna a demagóg kampányígéretek megszüntetésére.

“A Véleményvezér a választási regisztrációval kapcsolatosan kifejtette, hogy a regisztráció elméletben jó. Mára a magyar választási kampányok nagy része semmi más, mint a pártok felelőtlen, sőt gyakran abszurd ígérgetési versenye, a 14. havi nyugdíjtól a közalkalmazottak 50%-os béremelésén túl „a mindennek a cigányok az okáig”. A pártok jól tudják, hogy az aktív és tájékozott szavazót nehéz meggyőzni, azonban ha sikerül olyan abszurdat mondani, amire még pár tíz- vagy százezer ember az urnához vonul, már biztos a győzelem. És ugyanilyen okból épülhet egy választási kampány az ellenfél démonizálására: az utolsó pillanatban elő lehet rántani egy olyan témát, melynek hatására az amúgy politikailag inaktívak, sőt olykor a politikai analfabéták fogják eldönteni egy ország sorsát a megfontolt és felelős választók kárára. Ezek mind-mind a tömegdemokrácia ismert negatívumai, és bizony az ilyen problémákra a regisztráció könnyen gyógyír lehet.”

Elsősorban nem az utolsó napokban döntő, „tudatlan”-nak bélyegzett, valójában gyakran megfontoltabb döntést hozó választók azok, akik vevők volnának a populista kampányszövegekre. Éppen hogy a pártelkötelezett választók számára fontos, hogy érveket kapjanak a kezükbe, amelyekkel igazolni tudják eltántoríthatatlan ragaszkodásukat kedvenc pártjukhoz. Jó példa erre a „szabadságharc”, ami csak a legelkötelezettebb Fidesz-szavazók számára legitimálja a kormány – a Véleményvezér által sokszor pellengérre állított – ötletszerű gazdaságpolitikáját. A bizonytalan választók eközben azok táborát erősítik, akik szerint Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, de nem találnak a palettán vállalható pártot.

A 14. havi nyugdíj – a postban hivatkozottakkal ellenkezőleg – épp arra példa, hogy korlátozott a nem pártelkötelezett választók fogékonysága a demagógiára: a 14. havi nyugdíj ígéretét senki nem vette komolyan, nem is hozott a Fidesznek plusz szavazatot a 2006-os választás előtti utolsó hetekben. Hasonlóképp, Horváth Csaba 2010 őszén ingyen BKV-re tett ígérete is azonnal köznevetség tárgya lett. A nem pártelkötelezett szavazó nem feltétlenül tudatlan, viszont sokkal kritikusabb, a szekértábor-logika által nem foglyul ejtett választó, aki inkább képes a kormányok és pártok tényleges teljesítménye alapján döntést hozni – akár az utolsó pillanatig is húzva azt.

Tévhit tehát, hogy a bizonytalan – pontosabban a határozott pártpreferenciával nem rendelkező, rendkívül heterogén csoportot alkotó – szavazók kizárólag az olcsón megvett és buszoztatott legszegényebbek vagy legalacsonyabb iskolai végzettségűek közül kerülnének ki. Az alábbi – a European Social Survey ötödik hullámában 2010 októbere és decembere között Magyarországon is felvett – adatok alapján készült ábrák világosan bizonyítják, hogy sem településtípus, sem iskolai végzettségük, sem anyagi helyzetük tekintetében nem különböznek lényegesen egymástól a pártot választani tudó és nem tudó állampolgárok.

A tudatosnak nevezett választóra pedig leginkább a pártelkötelezettség jellemző. Szinte kizárólag saját politikai álláspontját megerősítő médiumokból tájékozódik, személyes kapcsolathálóját tekintve pedig szintén csak jól bejáratott közegében mozog, ahol nem ritkán demagóg politikai üzenetekkel erősítik egymás elkötelezettségét. Határozott és megalapozottnak vélt politikai álláspontja szinte sohasem megfontolt mérlegelés eredménye, pártválasztásában ennél sokkal nagyobb szerepet játszanak szociológiai, szociálpszichológiai tényezők, történelmi-családi sérelmek. Eltérő világnézetű médiumokból tudatosan és kritikusan tájékozódó választópolgárok pedig csak elvétve léteznek.

A regisztráció nem gyógyír a demagógiára, sőt, azt a nagyon is kedvezőtlen jelenséget erősíti, hogy a pártok csak a saját táborukra koncentrálva kommunikálnak, miközben a demokrácia megújuló képességét valóban biztosítani képes elkötelezetlen választók nagy része egyre kiábrándultabb lesz, és épp ők nem veszik majd a fáradságot, hogy elmenjenek regisztrálni.

(A téma mélyebb elemzése a Fundamentum című folyóirat 2012/4. számában lesz olvasható.)

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*