Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

Rytkó Emília: Szükségessé válik a választópolgárok személyes közreműködése

14 September 2011 Szerző: Címkék:, , Nincs komment

Az új választási rendszer olyan apró részletek újragondolását is kikényszeríti, mint a választói névjegyzék összeállításának módja. Látszólag technikai kérdés, valójában a külhoni választópolgároktól egészen eltérő magatartást követel majd meg, mint a magyarországiaktól. A névjegyzékkel kapcsolatos kihívásokat RYTKÓ EMÍLIA, az Országos Választási Iroda volt vezetője tekinti át.

A választójog alkotmányos alapjog, amelynek érvényesülését  eljárási szabályok sora biztosítja. A választási eljárás egyik kiemelt garanciális szabálya a választójogosultak nyilvántartása : a választói névjegyzék. Létrehozását az egyes országokban eltérő módon szabályozzák, de mindenütt ugyanazon követelményeknek kell megfelelniük. Közülük is a legfontosabbak: a választói névjegyzék legyen teljes körű és pontos, legyen átlátható és a jogosultak számára hozzáférhető, támogassa a szavazás lebonyolítását, a választás eredményének megállapítását. A választói névjegyzékek létrehozásában ott mutatkozik a legnagyobb különbség, hogy milyen mértékben igényli az állampolgárok közreműködését. A névjegyzékkészítésnek így ismerjük az aktív és a passzív rendszerét.

Az aktív rendszer

Az aktív rendszerekben a választójogosult állampolgároknak személyesen kell kezdeményezniük, hogy felkerüljenek a választói névjegyzékbe.

Ez történhet a leggyakrabban egy regisztrációs kérelem benyújtásával, akár postán, akár személyesen, vagy akár valamilyen más igazgatási eseménnyel összekötve. Tekintettel arra, hogy  személyes közreműködést igényel, soha nem fogja kitenni a választókorú lakosság 100 százalékát; vélhetően a társadalmi kérdések iránt fogékonyabb és a  választáson nagy valószínűséggel valóban részt vevő polgárok körét jelenti. A tapasztalatok szerint ez a kör nem tiltakozik a kampányba való bevonásuk ellen sem, gyakran kimondottan igénylik a pártok tájékoztatását.

Nagy-Britanniában minden év szeptembere és novembere között regisztrációs űrlapokat küldenek ki a háztartásokba, ezek visszaküldésével lehet felkerülni a névjegyzékbe. Az Egyesült Államokban 1993 óta a fiatal polgárok a jogosítvány megszerzésekor egyidejűleg névjegyzékbe is kerülnek, kivéve, ha ezt kifejezetten megtiltják. Sajátos az eljárás Törökországban, ahol április második vasárnapján az állampolgárnak otthon kell várni a névjegyzéket összeíró hivatalnokot – ha nem teszi, kimarad.

A passzív rendszer

A választópolgárok közreműködése nélkül, passzív módon előállított névjegyzék is széles körben (így Magyarországon is) elterjedt megoldás. Ennek feltétele, hogy az országban létezzen teljes körű népesség-nyilvántartás. A választópolgár akkor értesül  arról, hogy szerepel egy adott szavazókör névjegyzékében, ha megkapja az erről szóló értesítést (megjegyzem, a „kopogtatócédula” ezzel az értesítővel azonos, nem az ajánlószelvénnyel).

Hazánkban a személyiadat- és lakcímnyilvántartás az a közhiteles adatbázis, amely alapját képezi a választói névjegyzék előállításának. Kezelését – más nagy nyilvántartási rendszerekkel együtt – a Központi Nyilvántartó hivatal végzi. A választási eljárási törvény pontosan szabályozza, hogy a választási folyamatban, e tekintetben kinek milyen jogosultsága és feladata van, különös tekintettel a személyes adatok érzékeny voltára. Minden településen a jegyző felel a szavazókörönkénti névjegyzék előállításáért. Annak érdekében, hogy ezt elvégezhesse, a választás kitűzése után  a hivatal lehetővé teszi a választójogosultak adatainak elérését, és a névjegyzék kiinduló állapotának elkészítését. Erről a névjegyzékről kapja a választópolgár a már említett értesítőt.

A választói névjegyzék keletkezése pillanatától és folyamatosan változik. A költöző állampolgárt például míg az egyik szavazókör névjegyzékéről törlik, a másikéra felveszik. Választópolgárok elveszíthetik választójogukat (például mert közügyektől eltiltó jogerős ítélet születik ellenük), mások megszerezhetik (például mert betöltik 18. életévüket).

A személyes adatok változásán túl a legkülönbözőbb élethelyzetek eredményezhetik a névjegyzék módosulását. Betegség, kórházi ápolás (mozgóurna), családi esemény a szavazókörtől távol (igazolás kiadása), külföldi elfoglaltság (átkerülés a külképviseleti névjegyzékre), haláleset – mind-mind azt igazolják, hogy a kiinduló névjegyzék a szavazás napjáig számos módosításon megy keresztül, mely a választási szervektől folyamatos közreműködést igényel.

A szavazás napja előtt a választói névjegyzéket lezárják: ekkor kapunk végleges és pontos képet a választójogosultak teljes számáról, mely a szavazás napján már nem módosulhat. A választás éjszakáján a névjegyzéki adatokból kimutatható a választói aktivitás, amelynek segítségével megállapítható a választási forduló érvényessége.

Az elmúlt választások során a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján összeállított névjegyzékek jól szolgálták a választások törvényes lebonyolítását. Tehették ezt azért is, mert csak azok rendelkeztek választójoggal, akiknek volt lakcímük, s így a nyilvántartásban szerepeltek. Mindez azért érdekes, mert bár a névjegyzék eredetileg „hivatalból” készül, továbbvezetése és karbantartása már eddig is csak a választópolgárok aktív  közreműködésével volt lehetséges, az új választási rendszer pedig egy újabb lépést tehet az aktív rendszerek irányába.

A választási reform várható hatása

Noha még nem ismerhetőek a 2012. januárban hatályba lépő Alkotmánynak megfelelő sarkalatos törvények – így a választási rendszer sem –,  de az Alkotmány XXIII. cikke, a „minden  nagykorú magyar állampolgárnak”  járó választójog tekintetében eléggé kiszámíthatóvá teszi a várható jogszabályt.

Nem tudható, hogy a külföldön élő magyar állampolgárok választójoga hogyan érvényesül – szavazataik összeadódnak-e a többivel vagy elkülönített mandátumokat eredményeznek, országos listára vagy külön listára szavaznak-e stb. –, de ennek elemzése nem is tárgya jelen írásnak. Az viszont igen, hogy hogyan kerülhetnek a hazai lakóhellyel nem rendelkezők a névjegyzékre.

Mivel állampolgársági nyilvántartást a központi nyilvántartó nem vezet, honnan tudható hogy a világ különböző pontjain hány magyar állampolgár él? Technikailag nem elsősorban azon honfitársaink köre fog gondot okozni, akik 2011. január óta kérték honosításukat, mert ismereteim szerint – bár külföldi címmel – ők már szerepelnek a központi nyilvántartásban. Az igazi kérdést azok köre jelenti, akik a múlt század negyvenes éveitől kezdve kivándoroltak, és sem ők, sem leszármazottaik nem veszítették el magyar állampolgárságukat.

Természetesen nem becsülném le annak valószínűségét, hogy a lakóhelyük szerinti  országban asszimilálódtak, és az is valószínű, hogy nem beszélik már mindannyian a magyar nyelvet, sőt sokan közülük Magyarországon sem jártak talán, de a magyar állampolgárságuk tény, azt kérniük nem kell, így tehát potenciális választók. Ez lényegében azt jelenti, hogy el sem kell hagyniuk saját otthonukat, kérhetik a magyar állampolgárságuk megállapítását, s ennek eredményeként kérhetnek és kaphatnak magyar útlevelet.

Mielőtt megnéznénk, hogyan kerülhetnek fel a választói  névjegyzékre, érdemes áttekinteni, hogyan csinálják ezt máshol. Franciaországban például a külföldi konzulátusok veszik névjegyzékbe a kérelmezőt abban a választókerületben, ahol már öt éve fizeti az önkormányzati hozzájárulást, vagy ahol az utolsó lakcíme volt, vagy végső esetben, ahol született. Németországban – legkésőbb a választás előtt 21 nappal – a távozásuk előtti lakóhelyükre kérhetik a névjegyzékbe vételt ahhoz, hogy szavazhassanak.

Vannak olyan országok is, ahol a külföldön eltöltött időhöz kötik a választójog gyakorlásának lehetőségét. A brit állampolgár akkor kérheti a korábbi lakóhelye szerinti névjegyzékbe vételét, ha nem több mint tizenöt éve hagyta el az országot. Ha akkor még nem volt nagykorú, a szülő lakóhelyét is elfogadják. Svédországban, Ausztriában pedig az országból való távozás után  még tíz évig kérhető a névjegyzékbevétel.

Ha tehát a külhoni magyar állampolgárok is választójogot szereznek, a névjegyzék összeállításához már nem lesz elegendő a jelenlegi módszer, bizonyosan szükségessé válik a választópolgárok személyes közreműködése is. Mivel a korábban leírt követelményeket a választás korrekt lebonyolítása érdekében nem adhatjuk fel, a választási szervek eminens feladata lesz a jelentkezők választójogosultságának és állampolgárságának ellenőrzése.

A regisztráció módját és a benyújtandó dokumentumok körét (magyar útlevél, állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat) jól kidolgozott jogszabálynak kell majd szabályoznia. Valószínűleg nem spórolható meg a különféle nyilvántartások korszerűsítése sem (ilyen lehet például a külföldön élő magyarok lakóhelyének nyilvántartása).

Nem könnyíti meg a helyeztet továbbá, hogy hazánkban választástípusonként eltér a választójogosultak köre.

Az egész választási szisztémához képest egy – nem jelentéktelen – részletkérdés a választói névjegyzék létrehozása. Jól látható ennek összetettsége, de megoldásához támaszkodhatunk számos nemzetközi és húsz év hazai tapasztalatára is, amit könnyelműség volna nem figyelembe venni.

(A címlapfotó forrása: Nol.hu)

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*