Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

Variációk egy közgyűlésre

16 June 2014 Szerző: Címkék:, Egy komment

Létező mintát követ a döntésképes többség kialakítását elősegítő új budapesti választási rendszer, miközben az arányos képviselet elve újabb vereséget szenved. A fővárosi szavazatok régi és új metódus szerinti mandátummá alakításának hatásait vendégszerzőnk, KOVÁCS LÁSZLÓ IMRE, a Szegedi Tudományegyetem docense, a politikatudomány kandidátusa elemzi.

A közelmúlt egyik vitákat kiváltó híre a Fővárosi Közgyűlés választási szisztémáját megváltoztató kormánypárti szándék bejelentése volt. A vonatkozó törvénymódosításokat a Parlament 10 nap alatt el is fogadta.[1] Az üggyel kapcsolatban számos kérdés vetődik fel. Sokan magát az eljárást kifogásolják, mondván, néhány hónappal a választások előtt ilyen változást már nem (vagy csak konszenzussal) lehetne végrehajtani. Megjegyzem, e tekintetben a helyzet nem sokban különbözik az 1994-es önkormányzati választásokat megelőzőtől, csak a szereplők „cseréltek helyet”: akkor a baloldali-liberális koalíció vitt át a mostaninál gyökeresebb átalakítást az egész rendszeren — az ellenzék, köztük a Fidesz és a KDNP heves tiltakozása ellenére. Többek között közvetlenné tették a budapesti főpolgármester és a 10 ezernél népesebb települések polgármestereinek megválasztását. Ugyanitt megszüntették a kétszavazatos metódust, ettől kezdve csak egyéni jelöltekre lehetett szavazni, és az egyéni töredékvoksok alapján kaptak a pártok kompenzációs listás mandátumokat. 1994-től a megyei közgyűlések közvetlen megválasztására is sor került (1990-ben e testületek tagjait még a települési önkormányzatok delegálták). A minap elfogadott módosítások ezekhez képest az önkormányzati választási rendszerből lényegében csak a Fővárosi Közgyűlést érintik, ott viszont radikális változás történt (a kétharmados Fidesz–KDNP-többség a választási rendszer egyéb elemeire vonatkozó koncepcióját már a 2010-es választások előtt törvénybe foglalta). A mostani módosítás kapcsán több előzetes elemzés (köztük a Political Capital e honlapon megjelent három írása is [itt, itt és itt]) meggyőzően érvelt amellett, hogy az ellentétes a demokratikus képviselet fontos elveivel, sőt, konkrétan alaptörvény-ellenesnek ítélte azt. Az ügyről folyó polémiában a politikai motívumok is hangsúlyt kapnak.

Az világos, hogy a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó változtatás jóval több a választási rendszer hatalommaximalizáló „barkácsolásán”. Érinti Budapestet mint kerületek fölötti „entitást”, „újrafogalmazza” a fővárost, átrendezi a hatalmi viszonyokat, a politika működésének színtereit és részben szereplőit is. Mindezek miatt valóban nem kellett volna egy meglehetősen ötletszerűnek tűnő (pár nap alatt többször is módosított) javaslatot pár nap alatt átnyomni a Parlamenten — ráadásul a Fővárosi Közgyűlés „megkérdezése” nélkül, és a főpolgármester „fülsértő hallgatása” közepette. Az indokok között a főváros „hatékonyabb működésére” vonatkozó állítások alátámasztására a közvélemény meg a szavazó parlamenti képviselők kaphattak volna néhány előzetes elemzést (akár a Századvég kutatóműhelyéből) más fővárosok, mondjuk Pozsony, Bécs, Varsó és Prága képviseleti struktúráiról, döntési mechanizmusairól, önkormányzati testületeik megválasztása módjáról. Ehelyett a törvényjavaslat indoklása egy bekezdésben fogalmaz meg feltételes módban induló („jöhet létre”), majd semmivel alá nem támasztott állításokat: „Azzal, hogy а fővárosi közgyűlésbe integrálódnak а kerületi polgármesterek egy olyan demokratikusan megválasztott fórum jöhet létre, amelyben szabályozott módon tudnak egymással ütközni а főváros egészének, illetve az egyes kerületeknek az érdekei, illetve ami megfelelő helyszíne lehet az ilyen viták feloldásának. Mindezzel а fővárosi közgyűlés sokkal hatékonyabban tudja majd szolgálni a főváros összlakosságának érdekeit.” (Helyesírás és megfogalmazás az eredeti dokumentum szerint — KLI) Mindeme körülmények alaposabb feltárása azonban egy másik cikk témája lehetne. Választáskutatóként magam maradok a kaptafánál, csak a választási metódusra koncentrálok, s azon belül is csak arra, hogyan hat(hat) az új szisztéma a közgyűlés összetételére.

Azonban mielőtt az első adatot rögzíteném, hangsúlyozom: írásom NEM az őszi önkormányzati választások eredményét prognosztizálja. Továbbá kifejezetten NEM kívánok foglalkozni a választások kimenetele szempontjából egyébként nagyon fontos azon kérdéssel sem, hogy a baloldali ellenzéki pártok milyen körű és milyen formájú együttműködése szolgálná hatékonyan politikai céljaikat. Mindössze arra szorítkozom, hogy két budapesti valós adatsor – a 2010-es önkormányzati és a 2014-es országgyűlési választások eredményei – felhasználásával bemutassam a közgyűlés összetételének alakulását a „régi” és az „új” metódus szerint eljárva.

Miben is változott a választási szisztéma? 1994-től[2] a Fővárosi Közgyűlés 66, 2010-ben 33 tagját a pártok listáira leadott szavazatok alapján, egy gyakorlatilag arányos mandátumelosztás eredményeképpen közvetlenül választották a budapesti szavazópolgárok. 2014 őszén a kerületekben megválasztott 23 polgármester adja majd a 33 tagú közgyűlés mandátumainak mintegy 70 százalékát, a fennmaradó tíz helyből kilencet a jelölő szervezetek (pártok) kompenzációs listáról szerezhetnek meg a vesztes kerületi polgármesterjelöltjeikre leadott töredékszavazatok alapján, és tagja lesz a közgyűlésnek a közvetlenül megválasztott főpolgármester is. Az eredeti javaslathoz képest „menet közben” megváltoztatták a töredékszavazatok számítási módját úgy, hogy a vesztes polgármesterjelöltekre leadott voksokat minden kerületben egy arányszámmal (az adott kerület lakosságszáma és a legkisebb kerület lakosságszáma hányadosával) kell megszorozni; ez arra volna hivatott, hogy a kerületek jelentősen eltérő választói létszámából fakadó egyenlőtlenséget „korrigálja” (lásd erre a Közelebb, de még mindig messze c. írást e honlapon!). Kompenzációs listát azok a jelölő szervezetek állíthatnak, amelyek legalább 12 kerületben tudtak polgármestert jelölni. A jelölés feltételei a 2010-eshez képest valamelyest enyhültek, és (Fodor Gábor módosító javaslatát elfogadva) ősztől itt is alkalmazzák a parlamenti választásokon már megismert, a hatékony ellenőrző mechanizmusok mellőzése okán számos visszaélésre lehetőséget adó „többes jelölési” metódust.

Summa summarum: megszűnik a pártlistás metódus, egy szavazólappal kevesebb lesz Budapesten („egyszerűbb, olcsóbb, átláthatóbb és demokratikusabb” lesz a választás), és a kerületi polgármesterjelöltekre leadott voksok alapján, továbbá a főpolgármester megválasztásával eldől a Fővárosi Közgyűlés összetétele is. A javaslat nyilvánosságra kerülése után a médiumokban több kormánypárti politikus azzal érvelt e megoldás mellett, hogy a fővárosi volt az egyetlen választás az önkormányzati rendszerben, ahol nem személyekre szavaztak a választók. Ez egyszerűen nem igaz: a megyei közgyűlések tagjait eddig (és ezután is) pártlisták alapján választjuk, s a települések-megye illetve a kerületek-főváros párhuzam VÁLASZTÁSI SZEMPONTBÓL kézenfekvő. Emellett elhangzottak megjegyzések arról is, hogy így majd az ellenzéki pártok nem használhatják „soha meg nem méretett” vagy sikertelen politikusok „kádertemetőjének” a Fővárosi Közgyűlést. A törvényjavaslat indoklásában erről ez olvasható: „А fővárosi listákat az egyes jelölő szervezetek állítják össze, amelybe а választópolgároknak semmilyen beleszólása nincs, ráadásul olyan jelöltek is felkerülhetnek а listára, akik személyesen közvetlenül semmilyen formában nem mérettették meg magukat а választópolgárok előtt.” Ilyen alapon azonban a parlamenti választási szisztémából is ki kellene venni a pártlistás mandátumokat (s akkor például kire szavaznának a most választójogot kapott külhoni magyar állampolgárok?). Annak felsorolásától pedig, hogy kik azok a politikusok, akik több ciklus óta úgy tagjai az Országgyűlésnek, hogy egyéni kerületben nem indultak, vagy ha indultak is, csak veszítettek, eltekintek.

Lássuk ezután a modellszámítás eredményét a 2010-es adatok alapján. Az 1. ábra együtt mutatja a közgyűlés összetételét az eredeti (listás) és az új rendszer szerint. Utóbbinál a kiindulópont, hogy a Fidesz–KDNP megnyert 19 polgármester-választást, valamint a főpolgármesteri tisztséget is. Az MSZP-nek három polgármestere lett (a XIII., a XIX. és a XX. kerületben), Soroksáron (XXIII. kerület) pedig a Civil Egyesület jelöltje győzött. A vesztes jelöltek súlyozott töredékszavazatai alapján a kilenc kompenzációs mandátum megoszlása: Fidesz-KDNP 1, MSZP 6, LMP és Jobbik 1-1 mandátum[3]; a végeredmény pedig e két adatsor összesítése.

Az új „verzió” nyertese négy többletmandátumával egyértelműen a Fidesz-KDNP. A soroksáriak is örülhetnek, mert polgármesterük révén képviseletük lett a Fővárosi Közgyűlésben. Így összesen öt mandátum mozdult el „eredeti” helyéről, ezekből egyet a szocialisták, kettőt-kettőt viszont a két kisebb párt, a Jobbik és az LMP veszített el. A két adatsor azonban nem csak egymáshoz, hanem a pártok támogatottságához is viszonyítható. A 2. ábrán látható, hogy a listákra és a polgármesterjelöltekre leadott szavazatok aránya valamelyest eltér egymástól. Ennek oka — azon túl, hogy a választók szabadon „gazdálkodhatnak” szavazataikkal — főleg az, hogy míg a négy pártlistára a főváros egész területén lehetett voksolni, addig az LMP és a Jobbik nem mindegyik kerületben indított polgármesterjelöltet. Így elsősorban e két pártnál mutatkozik jelentősebb differencia a kétfajta szavazatarány között. A tényleges (listás) közgyűlési összetétel mögött természetesen a listás, az új verzió mögött a polgármesteri szavazatarányok állnak. A 2. ábra adatai számos elemzési szempontot kínálnak. Ezek közül mindössze két mozzanatra hívom fel a figyelmet. Egyfelől világos, hogy az eredeti verzióban a képviselet arányos. Ezt „vizuálisan” jól mutatja, hogy a zöld és a lila oszlopok mérete pártonként közel azonos. Ennél egzaktabb módszerrel: az aránytalanságot számszerűsítő Loosemore-Hanby-index mindössze 2,04 százalék. Ezzel szemben az új verzióhoz kapcsolódó piros és kék oszlopok ránézésre is jóval nagyobb differenciát mutatnak, az eredmény Loosemore-Hanby-indexe pedig több mint hatszorosa a másiknak, 12,79 százalék. Ezen aránytalanság haszonélvezője elsősorban a győztes párt: a Fidesz–KDNP 53 százalékos támogatottságát az új verzió 10 százalékponttal felülreprezentálva, mintegy 64 százaléknyi mandátummal honorálja, a többi párt pedig alulreprezentált helyzetbe kerül. (A soroksári egyesület egy mandátumos, 3 százaléknyi képviseletét nincs értelme összevetni a támogatottsággal, hiszen voksait egyetlen kerületben szerezte.)

A következtetések levonása előtt nézzünk még két további modellszámítást. A 2014-es országgyűlési választásokon leadott budapesti pártlistás szavazatok alapján a „régi” metódussal eloszthatunk 32 mandátumot.[4] Ezzel vethetjük össze azt, amelyet ugyanezen szavazatokból nyerünk akként, hogy azokat kerületenként összegezzük, és a polgármesterjelöltekre leadott voksokként kezeljük őket. Ezek alapján a Fidesz-KDNP 16, a Kormányváltók 7 kerületben szereztek többséget. A többiek szavazataiból súlyozva töredékvoksokat képezünk, és elosztunk még 9 kompenzációs mandátumot is.[5] Az összesítés után megvan az új metódus szerinti közgyűlési összetétel is — természetesen a főpolgármester nélkül. E kétféle „közgyűlés” mandátumszámait mutatja a 3. ábra.

A jelenség hasonlít a 2010-es adatoknál látotthoz: a győztes párt itt öt mandátumtöbblettel számolhat, a második helyezettet alig érinti a változás, a vesztesek pedig itt is a legkisebb pártok. Csakhogy a 4. ábra szerint az erőviszonyok jelentősen különböznek a 2010-estől: a Fidesz-KDNP az akkori abszolút többség helyett csak szűk relatív többséggel bír, mögötte szorosan ott vannak a Kormányváltók. Így az arányos képviseletet biztosító régi metódus nem is hozna közgyűlési többséget a győztes számára (még 33 tagra számolva sem), az új rendszerben viszont kényelmes többsége van (még akkor is, ha a főpolgármester-választást elveszíti). Vagyis az új metódus a relatív többséget képes a többiek rovására abszolút többséggé konvertálni. A képviselet aránytalanságát mutató Loosemore-Hanby-index a listás verzióban 3,69 százalék, az újban viszont (nem meglepő módon) jóval meghaladja a 2010-est: 17,73 százalék, ami a nemzetközi standardok szerint már az erősen aránytalan sávban van.

Ha ennek kapcsán valakinek déjà vu-élménye lenne, nem az érzékei csalják meg. A 2010-es és 2014-es parlamenti választásokon nagyon hasonló történt: a régi választási rendszerben az 52,73%-os szavazatarányból lett kétharmados parlamenti többség, az új szisztéma „tudja ezt” 44,87%-ból is előállítani. Nem kell különösebben elmélyült választástudományi felkészültség ahhoz, hogy lássuk, mi a hasonlóság oka. Az új közgyűlési választási szisztéma alaplogikája ismétli a parlamentiét. A főpolgármester és a polgármesterek beemelése a testületbe azt jelenti, hogy a 33 mandátumból 24-et (arányaiban jóval többet, mint az országgyűlési választáson!) egyéni kerületi rendszerben, mégpedig egy fordulóban, relatív többséggel („a győztes mindent visz”) választanak úgy, hogy 23 esetben a kerületek jelentik az egyéni választókerületet, a főpolgármester esetében pedig Budapest. Innen viszont eltér a rendszer a parlamentitől, hiszen a fennmaradó listás mandátumokra közvetlenül nem szavazunk, azok csak az egyéni töredékvoksok szerint kerülnek a pártokhoz (megjegyzem, hogy itt a győztes jelöltek pártjait premizáló töredékszavazat-számítási módtól eltekintettek a kormánypártok). Eltérést jelent a kerületméretek szerinti súlyozási metódus is, csakhogy a bemutatott két adatsor esetében az arányosságot szolgáló „csodafegyvernek”, az arányszám alkalmazásának semmilyen hatása nincs az eredményre: mindkétszer azonos a kilenc mandátum megoszlása, akár a tényleges, akár az arányszámmal „felszorzott” töredékszavazatokkal számolunk.[6]

Tipológiai szempontból az új közgyűlési szisztéma nem más, mint egy olyan „vegyes”, de egyszavazatos választási rendszer, amelyben a mandátumok 73 százaléka egyéni kerületi relatív többségi képviselői hely, a további 27 százalék pedig kompenzációs listás, amelyet az egyéni kerületi töredékszavazatok alapján (kivéve a vesztes főpolgármester-jelöltek voksait) ítélnek oda (egy olyan súlyozás beiktatásával, amelynek gyakorlati hatása az eredményre elhanyagolható). Ha ezt átgondoltuk, újra joggal érezzük, hogy ilyet már láttunk valahol. Hiszen ez a választás rendszer — eltekintve a virtuális súlyozástól — nem más, mint a 10 ezernél nagyobb településeken 1994 óta alkalmazott metódus, amit eddig nem tekintett senki ördögtől valónak. Lássuk például a szegedi közgyűlés összetételét! Itt 2010-ben 28 fős lett (a polgármester nélkül) a közgyűlés, 20 egyéni és 8 kompenzációs listás képviselővel (ezek az arányok nagyjából megfelelnek a budapesti közgyűlés új metódusának). Az országos erőviszonyoktól eltérően kiegyensúlyozott verseny volt a Fidesz és az MSZP között, 11 illetve 9 egyéni mandátumot szereztek, a listás képviselői helyekből pedig 3-3 jutott nekik, kívülük a Jobbik és az LMP kapott 1-1 ilyen helyet. A szavazat- és mandátumarányok az 5. ábrán láthatóak, az eredmény Loosemore-Hanby-indexe viszonylag „barátságos”: 6,38 százalék. Mit üzen ez az adatsor? Azt, hogy a Fidesz itt is felülreprezentált helyzetbe tudott kerülni azért, mert a szavazatok tekintetében gyakorlatilag azonos eredményt elérő két nagy párt közül ő volt sikeresebb az egyéni kerületekben. E szisztéma tehát felértékeli a jelöltek (budapesti analógiával: a polgármesterjelöltek) szerepét, a választást megfelelő támogatottsággal „helyben” lehet megnyerni, és ehhez képest a települési szintű összesített szavazatarány másodlagos szerepet játszik.

Függetlenül a mostani törvénymódosítás joggal kifogásolható „rapid” végrehajtásától, a főváros működésére gyakorolt hatása „feltáratlanságától”, az nehezen állítható, hogy olyan megoldást illesztett a magyar önkormányzati választási rendszerbe, amely attól idegen lenne. Fogalmazhatok úgy is, hogy a nagyobb települések önkormányzatai megválasztásának metódusát érvényesítette fővárosi szinten. Tágabb összefüggésben pedig az önkormányzati rendszer régóta érintetlen elemeiben és a parlamenti választásokon egyaránt érvényesülő politikai megfontolást, a döntésképes többség kialakítását segíti elő. Más kérdés, hogy ezzel az arányos képviselet elve újabb vereséget szenvedett, választási rendszerünkből kikerült a három arányos metódus egyike, s maradt immár csak kettő: a megyei közgyűlések megválasztása mellett az európai parlamenti szisztéma (utóbbi a vonatkozó uniós ajánlások miatt „védett” helyzetet élvezve). Kétségtelen viszont, hogy az új szisztéma erősen kedvez a relatív győztesnek, s az egyfordulóssá tett parlamenti választás logikáját a tekintetben is érvényesíti, hogy általa (a polgármesteri túlsúly okán) csak nagy szavazói tömbök esélyesek a fővárosi többség megszerzésére. Az is tény továbbá, hogy a 2014-ben eddig megtartott két választás során megtapasztalt budapesti erőviszonyok és politikai folyamatok szerint ilyen helyzetbe a kormányzó pártszövetség van. Az azonban sem a választási rendszerben, sem az Alaptörvényben nincs benne, hogy ez csak így lehet – akár már az ősszel.


[1] Az eredeti T/146 javaslat május 30-ai keltezésű, az általános vitát június 2-án tartották. A zárószavazásra bocsátott T/146/20 számú, az eredetihez képest jelentősen módosult egységes javaslatot június 10-én adta ki a törvényalkotási bizottság, a plenáris zárószavazásra még aznap sor került.

[2] Érdemes itt felidézni, hogy az 1990-es önkormányzati választás után a közgyűlés még 88 tagú volt, ebből csak 66-ot választottak arányos rendszerben közvetlenül, a további 22 tagot a kerületek képviselő-testületei delegálták. Ekkor tehát a kerületi önkormányzatok „ott voltak” a közgyűlésben — igaz, delegáltjaik csak az összes mandátum egynegyedét tették ki. Az 1994-ben végrehajtott „nagy átalakítással” a kerületi delegációt is megszüntették.

[3] Itt egy apró engedményt tettem a számítás során. Az LMP-nek 2010-ben 11 polgármesterjelöltje volt, így az új metódus szerint nem állíthatna kompenzációs listát. Ettől eltekintettem, mert egészen biztos, hogy e szabály tudatában állított volna legalább még egy kerületben polgármesterjelöltet. Ezért a mandátumelosztásnál az LMP töredékvoksait is figyelembe vettem.

[4] Mivel célunk a két szisztéma hatásainak összevetése, itt szerencsésebb a régi verziót is 32 mandátumra számolni, s az újnál is eltekinteni a főpolgármester-választás lehetséges eredményétől.

[5] Azzal nem lehetett kalkulálni, hogy mely pártok melyik kerületben tudnak polgármesterjelöltet állítani, így azt feltételeztem, hogy minden szervezet teljesítette e feltételt. A modell eredménye és célja szempontjából ennek nincs jelentősége, mert mint hangsúlyoztam, nem az őszi választási esélyeket latolgatom, hanem az új rendszer működését hasonlítom az előzőhöz. Megjegyzem, hogy bár az új metódusban nincs jogi küszöb, az alacsony körzeti magnitúdó (mindössze 9 kiosztható mandátum) miatti magas implicit küszöb nem hagyja mandátumhoz jutni a „törpepártokat” (mint látható, a 8,9 százalékos LMP is mindössze egyet szerez). Így annak a modellszámítás végeredménye szempontjából voltaképpen nincs jelentősége, hogy a törpepártoknál hány polgármesterjelölt van. Ha egy sem lett volna, a rájuk adott összesen 3,7 százalék szavazat egy része szétszóródik a többiek között, támogatóik más része pedig nem szavaz. Mindez csak nagyon extrém esetben befolyásolná akár egy mandátum sorsát is (pl. egy olyan „szoros” kerületben, ahol a két esélyes jelölt közötti különbség kisebb, mint az összes „törpepárti” szavazat együtt, és ezek hívei jelölt híján mind a második helyezettre voksolnának).

[6] Elnézést kérve azon olvasóktól, akik számára ennek oka nyilvánvaló, mert a mandátumelosztási mátrixokban jártasak, de azoktól is, akiket a részletek ilyen mélységig nem foglalkoztatnak, annak érdekében, hogy ezt a szálat is „elvarrjuk”, megindokolom a jelenséget. Az arányos mandátumelosztó formulák (így az esetünkben alkalmazott D’Hondt-módszer is) bár a szavazatok számából indulnak ki, mégsem azok abszolút, hanem azok egymáshoz viszonyított mennyiségére érzékenyek. Ez azt jelenti, hogy ugyanarra az eredményre vezetnek, ha a pártok valóságos voksait azonos számmal egyenként (akár kisebb egységekben, de egyformán) felszorozzuk (vagy elosztjuk). Esetünkben pedig ez történik azon pártoknál, amelyek nem nyernek polgármesteri pozíciót. Azoknál, amelyek nyernek, előfordulhat, hogy a súlyozás hatással lesz töredékvoksaik számának egymáshoz mért viszonyára, de csak abban az esetben, ha az egyik rendre a legkisebb, a másik a legnagyobb kerületekben sikeres. Ráadásul ennek a mandátumelosztás eredményére csak nagyobb körzeti magnitúdónál volna jelentős következménye, kilenc kiosztható képviselői hely esetén gyakorlatilag nem okoz elmozdulást. (Számításaim szerint a „sima” és a „súlyozott” szavazatszámokra alapozott mandátumkiosztás 35 mandátum fölött vezethet 1-2 mandátumos különbséghez.) Összefoglalva: az új metódus látványos súlyozási szabálya a népmesei „hoztam is meg nem is” tipikus esete, hatása esetleges, és extrém feltételek esetén sem képes számottevően korrigálni a polgármesteri mandátumok révén könnyen kialakuló aránytalanságot.

One Comment »

  • Kovács László Imre said:

    Elnézést minden Olvasótól, de a szövegben elmulasztottam jelezni, hogy az ún. arányszámot nem a lakosság, hanem a választójogosultak száma alapján határoztam meg. Az új törvény az előbbi megoldást írja elő, a könnyen elérhető választási eredmények viszont az utóbbit tartalmazzák. A modellszámítás megkezdésekor sikertelenül próbáltam megbízható adatokhoz jutni a kerületek 2010. illetve 2014. január 1-i népességéről. Ekkor – az ügy aktualitására is tekintettel – úgy döntöttem, hogy a választópolgárok számából indulok ki, hiszen ezek egymáshoz viszonyított arányai nem térhetnek el számottevően a teljes lakosság alapján számított változattól. Azóta elvégeztem a modellezést a fellelhető (2012. január 1-ei) népességi adatok szerinti súlyozással is, és a 9 kompenzációs mandátum megoszlása (s így a végeredmény is) minden esetben megegyezik a fenti írásban közöltekkel.

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*