Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

Közelebb, de még mindig messze

Némileg csökkenti a javasolt szisztéma aránytalanságát, de nem segíti elő a választójog egyenlőségét a ma benyújtott módosító javaslat, a választójog közvetlenségére vonatkozó alkotmányos aggályra pedig nem reagál.

Örömteli, hogy a kormánypártok érzékelték a pénteken benyújtott törvényjavaslatban rejlő alkotmányos feszültséget, legalábbis a kettő közül az egyiket. Gulyás Gergely ezért ma máris benyújtott egy módosítót, amelynek – indokolása szerint – célja, hogy

„а történelmileg kialakult kerületek közötti különbségeket ellensúlyozandó, а vesztes polgármesterjelöltekre leadott szavazatok töredékszavazatként, – е különbségekre tekintettel – azokat arányosítva kerüljenek kompenzációs listára . А módosító javaslat elfogadása esetén а nagyobb lakosságszámú kerületek választópolgárok szavazatai valós súlyúknál is lényegesen nagyobb mértékben befolyásolják а kompenzációs mandátumuk kiosztását (helyesírási-stilisztikai bukfencek az eredeti szövegben)”.

Ennek érdekében a módosító a kerületek népességszámával súlyozná a töredékszavazatokat: minél nagyobb lélekszámú egy kerület, annál nagyobb súllyal számítana bele a végelszámolásba az ott keletkezett töredékszavazatok tömege. A módosító szerint a metódus így nézne ki:

„b) Az egyes fővárosi kerületek lakosságszámát el kell osztani а legkisebb lakosságszámmal rendelkező fővárosi kerület lakosságszámával. Az így kapott számot századra kerekítve kell meghatározni (arányszám) .

c) А fővárosi kerületben keletkezett töredékszavazatok а b) pontban meghatározott arányszámmal megszorozva kerülnek а fővárosi kompenzációs listára.”

Bár a kreativitást és a rapid tenni akarást mindenképp dicséret illeti, az alapproblémát a javaslat nem orvosolja. Azzal kapcsolatban ugyanis nincsenek alkotmányos aggályok, hogy arányaiban kevesebb mandátumot lehet szerezni kompenzációs listáról; ez minden tízezer fő feletti településen így működik. Az egyenlő választójog sérelmét nem a kompenzációs ágra kerülő szavazatok okozzák, hanem az, hogy az egyes kerületekben jelentősen eltér a választópolgárok száma. A példátlanul bonyolult megoldási javaslat ezen semmit sem segít, legfeljebb a vesztes jelöltek pártjainak nyújt az eredeti tervezetnél kevéssel nagyobb kárpótlást.[1]

A módosító ráadásul a lakosságszámmal kalkulál, holott az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényben következetesen a választásra jogosultak száma képezi a hasonló tartalmú számítások alapját.

Ennél is nagyobb probléma, hogy a választójog közvetlenségére vonatkozó alkotmányos aggályra a javaslat egyáltalán nem reagál.

Kép forrása: VMSZ


[1] Azért csak kevéssel, mert míg a polgármesterek 23 mandátumot szereznek, a rájuk leadott töredékszavazatok átsúlyozása után is csak 9 további mandátum talál gazdára; ez azonban mellékvágány, a választójog egyenlősége nem ezen a ponton sérül.

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*