Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

Szükséges, de nem elégséges lépés

Május 18-án három kormánypárti képviselő kezdeményezte az alig két héttel korábban hatályba lépett választási eljárási törvény módosítását. Az indokolás kitér a május 6-án általunk (Eötvös Károly Intézet, Magyar Helsinki Bizottság, Political Capital Institute, Társaság a Szabadságjogokért, Transparency International Magyarország) összeállított kritikákra is. Ha a parlament végül a jelen formájában megszavazza a módosító javaslatot, azzal a szabályozás által lehetővé tett, a névjegyzékekkel és a levélcsomagokkal kapcsolatos választási csalási próbálkozások előtt legalább egy kapu bezárulhat. Továbbra is látni kell azonban, hogy a levélben szavazás számos, jogi eszközökkel nem megakadályozható visszaélésre ad lehetőséget.

A választási eljárás egyéb módosításait és a kampányfinanszírozás változását az alábbiakban nem, kizárólag a javaslatcsomagunkban megfogalmazottak érvényesülését elemezzük.

A közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos, általunk korábban megfogalmazott követelmények

  • A Ve-nek rendelkeznie kell arról, hogy a feliratkozási időszak során naponta frissülő, a nyilvánosság számára ellenőrizhető statisztikai adatok jelenjenek meg a választások hivatalos honlapján arról, hogy pontosan hányan vetették fel magukat a levélben szavazók névjegyzékére és a külképviseleti névjegyzékre.
  • A Ve-nek rendelkeznie kell arról, hogy az NVI-be beérkezett, illetve a külképviseleteken leadott levélszavazatok számát napi szinten nyilvánosságra hozzák.
  • A Ve-nek rendelkeznie kell arról, hogy az első beérkező levélszavazattól kezdve naponta frissülő, a nyilvánosság számára ellenőrizhető statisztikai adatok jelenjenek meg a választások hivatalos honlapján arról, hogy hány levélcsomagot iktatott az NVI.
  • A Ve-nek rendelkeznie kell arról, hogy a levélszavazatok borítékainak felbontásától kezdve az NVI naponta nyújtson tájékoztatást arról, hogy hány levélcsomagot minősítettek érvénytelennek, illetve érvényesnek.

Az ebben a témában megfogalmazott javaslatok szinte teljes egészében megjelennek a módosító javaslat szövegében. A példálózó jellegű felsorolásba a fenti pontoknak ugyan csak egy része került be, a „szavazással és a választás eredményével összefüggő közérdekű adatok” közzétételi kötelezettségének normaszövegbe való beépítése kellő garanciát jelenthet a közérdekű adatok nyilvánosságára.

A T/11200. számú törvényjavaslat vonatkozó passzusai:

76. § (2) A Nemzeti Választási Iroda a honlapján folyamatosan, legalább napi frissítéssel közzéteszi a névjegyzékekkel, a szavazással és a választás eredményével összefüggő közérdekű adatokat, így különösen

a) a névjegyzékbe vételét kérő, a névjegyzékbe vett, a szavazási iratot visszaküldő, az érvényes szavazási iratot leadó – magyarországi lakcímmel nem rendelkező – választópolgárok számát értesítési cím szerint országonkénti bontásban azzal, hogy azon államok adatait, amelyek tiltják a kettős állampolgárságot, együtt kell közzétenni,

b) a központi névjegyzéken szereplő, az egyes szavazóköri névjegyzékekben szereplő, az átjelentkezéssel szavazó, a külképviseleti névjegyzékbe vett, a levélben szavazók névjegyzékébe vett választópolgárok számát,

c) az egyes szavazóhelyiségekben szavazóként megjelenő, az egyes külképviseleteken szavazóként megjelenő választópolgárok számát,

d) a jegyzőkönyvek tartalmát.

A névjegyzékek érdemi ellenőrzésének lehetőségével kapcsolatos, általunk korábban megfogalmazott követelmények

  • A Ve-nek rendelkeznie kell arról, hogy az NVB tagjai ne csak betekinthessenek a névjegyzékekbe, hanem azokat össze is vethessék a névjegyzékbe vétel iránti kérelmekkel, a levélszavazatukat beküldött állampolgárok jegyzékével, illetve az állampolgársági okiratok nyilvántartásának adataival. Ugyanezt a jogosultságot a Ve-nek a nemzetközi megfigyelők számára is biztosítania kell. A jegyzetkészítés tilalmát fel kell oldani, mivel az ellehetetleníti az érdemi ellenőrzést.
  • Nem igazolja alkotmányos érv, hogy a külképviseleti névjegyzék és a levélben szavazók névjegyzéke ne legyen bármely magyar állampolgár számára megismerhető. Ezért lehetővé kell tenni azt is, hogy e névjegyzékekbe az NVB székhelyén bármely magyar állampolgár betekinthessen. Ezzel úgy volna biztosítható a névjegyzékekhez való szabad hozzáférés, hogy a benne szereplő adatok nem lennének könnyebben hozzáférhetők a szlovákiai vagy az ukrajnai hatóságok számára, mint az NVI-től postán kapott szavazati csomag ténye.

A módosító az első pontban megfogalmazott javaslatot tartalmilag befogadta. Bár a jegyzetkészítési tilalmat nem oldaná fel, a felsorolt adatbázisokkal való összevethetőség törvénybe foglalása biztosíthatja az érdemi ellenőrzési lehetőséget. A második pontban leírt elvárásra a törvényjavaslat azonban nem reagál, ami továbbra is súlyosan veszélyezteti a választások tisztaságát.

A T/11200. számú törvényjavaslat vonatkozó passzusa:

96. § (4) A Nemzeti Választási Bizottság tagja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adataiba betekinthet, de azokról feljegyzést, másolatot nem készíthet. A betekintés során a Nemzeti Választási Bizottság tagja a 84. § szerinti kérelem, valamint a 93. § szerinti adatbázisok adatainak megtekintésével ellenőrizheti a névjegyzékbe vétel törvényességét.

A levélben beérkező szavazatok ellenőrzésének lehetőségével kapcsolatos, általunk korábban megfogalmazott követelmények

  • A Ve-nek rendelkeznie kell arról, hogy az NVB tagjai és a nemzetközi megfigyelők jelen lehessenek az NVI-be érkező levélcsomagok teljes feldolgozási folyamata során, ellenőrizhessék a választópolgárok azonosító nyilatkozatait és összevethessék azokat a levélben szavazók névjegyzékével.
  • A Ve-nek rendelkeznie kell arról, hogy az NVI-be érkező levélcsomagok teljes feldolgozási folyamata során a média munkatársai is jelen lehessenek, azzal a megkötéssel, hogy a választópolgárok személyes adatait tartalmazó dokumentumokról felvételt nem tehetnek közzé.

A módosító az általunk követelményként megfogalmazottakat egészében befogadja, sőt, a pártok számára megteremtené a folyamatos ellenőrzés feltételeit azáltal, hogy a Nemzeti Választási Bizottságba delegált tagon felül „legfeljebb öt megfigyelőt bízhatnak meg a szavazási iratok ellenőrzése és a szavazatok megszámlálása törvényességének ellenőrzésére”.

A T/11200. számú törvényjavaslat vonatkozó passzusa:

288. § (3) A választási bizottság tagja, a 245. § (2), illetve (3) bekezdése szerinti megfigyelő, valamint a nemzetközi megfigyelő a szavazási iratok ellenőrzésének teljes folyamatát figyelemmel kísérheti. A médiaszolgáltató munkatársa a személyes adatok védelmét garantáló körülmények biztosításával lehet jelen a szavazási iratok ellenőrzése során.


Szükséges, de nem elégséges

A benyújtott módosítások elengedhetetlenül szükségesek a tiszta választási eljárás érdekében, továbbra is látni kell azonban, hogy az eljárás még mindig – különösen a levélben szavazás intézménye, természetéből adódóan is – számos visszaélésre ad lehetőséget. Nem lehet kizárni például, hogy pártaktivisták próbálják begyűjteni a levélszavazatokat, amelyek közül aztán csak az ő politikai ízlésüknek vélhetően megfelelőket juttatják célba, a többit pedig megsemmisítik. Mivel a magyarországi lakcímmel rendelkezők is szavazhatnak levélben, a láncszavazásnál is egyszerűbben lehet majd pártaktivisták által ellenőrzött körülmények között kitölteni a szavazólapokat: csak arra kell biztatni a választójogát áruba bocsátani hajlandó választópolgárt, hogy iratkozzon fel a levélben szavazók névjegyzékére, az átvett levélcsomagot pedig a pártaktivistával együtt tölthetik ki. A törvénynek éppen ezért minden lehető garanciát tartalmaznia kell annak érdekében, hogy amit a jog a csalások lehetőségének csökkentése érdekében megtehet, azt meg is tegye.

Eötvös Károly Intézet
Magyar Helsinki Bizottság
Political Capital Institute
Társaság a Szabadságjogokért
Transparency International Magyarország

2 Comments »

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*