Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

Legyünk Tudatos, Aktív, Adakozó Választók!

Az elmúlt hetekben napvilágot látott, a választás tisztaságát és egyenlőségét erősen veszélyeztető két ötlet (a pártok központi támogatásának megvonása, illetve a választáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötése)  azt jelzi, hogy a Fidesz minden erőfeszítést megtesz a pártok mozgásterének beszűkítése és a kiszámíthatatlan választók urnáktól való távol tartása érdekében.

A publicisztika az Indexen jelent meg.

A közvélemény-kutatásokból csak első ránézésre vonható le az a téves következtetés, hogy a ciklus közepén is látszólag toronymagasan vezető Fidesz hátradőlhet, ellenfelek hiányában 2014-ben biztos befutó. Kétségtelen, a kormánypárt(ok?)nak egyelőre nincs ütőképes ellenzéke, a felméréseket értő olvasók számára azonban Napnál is világosabb, hogy ha jövőre nem jön el a Kánaán (nem fog), ma még bizonytalannak mért választók nagy tömege vonulhat a szavazófülkékbe kormányváltó hangulatban. A Fidesz nagy „fölénye” csak rendkívül törékeny, relatív előny.

Márpedig a Fidesz vezetésében nyilvánvalóan értve olvassák a mértékadó kutatásokat. A Fidesz mindent túlszárnyaló előnyéről szóló győzelmi jelentések csak a nyilvánosságnak szólnak. A választási vereségtől való egyre érezhetőbb félelemnek tudható be, hogy a Fidesz minden erőfeszítést megtesz a pártok mozgásterének beszűkítése és a kiszámíthatatlan választók urnáktól való távoltartása érdekében. Az elmúlt hetekben napvilágot látott, a választás tisztaságát és egyenlőségét erősen veszélyeztető két ötlet (a pártok központi támogatásának megvonása, illetve a választáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötése) épp ezt a két célt szolgálja. Ezen célokhoz próbál majd a kormányzat és szellemi holdudvara kínos magyarázatot hozni, melyben (részben saját korábbi, „plebejus” elképzeléseivel is szembefordulva) a Tudatos, Aktív, Adakozó Választó jelenik majd meg, mint a demokratikus stabilitás biztosítéka, szemben a demagógiára és a populizmusra fogékonyabb „vadbarmokkal”, akiket érdemes a politikától távol tartani.

A pártok központi támogatásának megvonásával a kormány minden eddigi döntésénél erőteljesebben ásná alá a pártok közötti esélyegyenlőséget. A mindenkori kormánypárt egyrészt bővelkedik (khm) alternatív forrásokban, másrészt könnyen megtalálja a módját, hogy „társadalmi célú hirdetésnek” álcázza kormányzati kampánytevékenységét. A korrupcióra kalibrált párt- és kampányfinanszírozás eddig egyetlen átlátható eleme volt a pártok költségvetési támogatása; ennek megszüntetésével a legjobb szándékú ellenzéki erőnek sem marad más választása, mint „ellenszolgáltatásért” cserébe tőkeerős támogatóknál kuncsorogni. Alighanem épp ez a Fidesz célja: az ellenfelek esetleges korrupciós botrányai mellett a külföldi szervezetektől vagy cégektől akár legális formában érkező támogatások is kiváló témát biztosítanak majd a kormánypárti médiumok számára (ahogy azt Pálffy István már előre is jelezte).

Az intézkedés mögötti érvelés már jól látszik: a tudatos szavazótáborral rendelkező pártokat majd a híveik eltartják, ahogy az Egyesült Államokban is. Az érvelésnek csak két problematikus pontja van: a pártokat nem fogják eltartani a híveik (az emberek pártokra szavazni sem szeretnek, nem hogy tömegesen adakozni nekik), és az Egyesült Államokban sem a kisösszegű magánadományokból szerzik a pártok vagyonuk jelentős részét, hanem tőkeerős csoportoktól, amelyek ennek meg is kérik az árát egyes pozíciók, illetve döntések formájában. A különbség viszont, hogy míg az amerikai rendszernek ez az eleme meglehetősen transzparens, a magyar esetben nem lenne az.

Míg a pártok központi támogatásának megvonására legalább hallottunk – nem túl meggyőző – érvet (ti. a nehéz gazdasági helyzet teszi indokolttá), az előzetes regisztráció bevezetésének ötlete mellett semmilyen szakmai indokot nem sikerült felhozni. Nehéz is volna, mivel a korábbi választások során sosem merültek fel komolyan vehető kritikák a névjegyzék precizitásával kapcsolatosan.

A kiszivárogtatott elképzelések szerint több hónappal a választás előtt lezárulna a regisztrációs időszak; aki lemarad, kimarad. Mint mindenre, erre a jogvesztő gyakorlatra is lehet nemzetközi példát találni, a legtöbb esetben azonban a szavazás napjához jóval közelebb esik a határidő, sőt az sem ritka, hogy a szavazás napján is engedélyezett a regisztráció.

A Fideszben nyilván nem ezt akarják, hanem inkább azt ösztönöznék, hogy a választáson csak a „tudatos” választók vegyenek részt, egyfajta politikai aktivizmuson alapuló cenzust emelve be a rendszerbe. A tudatosnak nevezett választók azonban inkább csak szeretik magukat racionálisnak hinni, valójában a legmagasabb végzettségű és a közélet iránt leginkább érdeklődő kisebbség is ugyanúgy érzelmi alapon voksol, mint az alacsonyabb státuszú többség – legfeljebb fennköltebben tudja megindokolni döntését.

A leglelkesebb előzetes regisztrálók rendszerint azon szavazók, akik olyan szinten ragaszkodnak pártjukhoz, hogy az bármit is tenne a kampányidőszakban, rá adnák a voksukat. Senki nem tudja elmagyarázni a kormányoldalon, miért lenne értékesebb annak a választónak a szavazata, aki hónapokkal a voksolás előtt már tudja, hogyan szavaz, mint azé, aki a kampány utolsó napjaiban (akár több információ birtokában) dönti ezt el. Ha pedig a kampány csak elbutítja a választókat, őszintébb, ha lerövidítjük vagy akár be is szüntetjük azt.

Annak az állításnak, hogy az előzetes regisztráció az állampolgári tudatosságot ösztönzi, éppen az ellenkezője igaz. Egyik legfőbb probléma ma Magyarországon a politikából való teljes kiábrándultság, a köz ügyeiben egyre kevesebben hajlandók részt venni, mivel alig érzi már bárki, hogy tényleges befolyása lehet rájuk. Az előzetes regisztráció csak újabb akadályt építene a rendszerbe: nyilvánvaló, hogy nem lenne olyan erős a regisztrációs kampány, mint a választási, a kiábrándult tömegeket még nehezebben lehetne ekkor aktivitásra ösztönözni. Borítékolható, hogy nagy számban maradnának le a regisztrációról olyan választók, akik a szavazás napjáig egyébként könnyen mozgósíthatók volnának. A választás napján így állampolgári jogukkal élni kívánó választók szép számban szembesülhetnek azzal, hogy már szavazni sem engedik őket. Nem világos, ez az élmény mitől növelné állampolgári tudatosságukat – félő, hogy inkább a nihilizmust és a demokráciával szemben eleve nem gyenge ellenérzéseket erősítené. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy egy 30-40%-os részvétellel megszavazott kormány legitimitása milyen lenne, mikor ezt a tényt (pl. „a kormány csak 1,5 millió választó érdekeit képviseli”) ellenfelei vélhetően rendszeresen a fejére olvasnák.

A 2014-es választások távlatában azonban a kormánypárt számára kétségkívül kedvező lehet az előzetes szűrés, hiszen intézkedéseik elsősorban az alacsonyabb státusú rétegeket sújtották, míg saját szavazóik ma is elkötelezettek – ráadásul a Fidesz mozgósító képessége legendás.

A terv ráadásul komoly kockázatokat is rejthet a kormányzó párt számára. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a Jobbik szavazói között is felülreprezentáltak az aktív, jómódú és viszonylag magas iskolai végzettségűek, így a módosításnak könnyen a szélsőjobboldali párt lehet a másik győztese. Ráadásul a Jobbik sok szempontból már szervezeti háttér szintjén is képes felvenni a versenyt a Fidesszel. Nem kizárható az sem, hogy 2014-re a Fidesz kevésbé elkötelezett támogatói válnak rezignálttá, míg a kormányváltó hangulat olyan erőssé válik, hogy akár a bizonytalanok is könnyen mobilizálhatóvá válnak a regisztrációs időszakban.

Olyan álindokok is napvilágot láttak, hogy az előzetes regisztrációval kiszűrhetőek lennének azok a visszaélések, amikor a szavazás napján kis értékű ajándékokkal csábítva buszoztatják az el nem kötelezett választókat a szavazókörökbe. Az előzetes regisztráció viszont aligha előzné meg a „buszoztatáson” alapuló visszaéléseket, inkább megkettőzné azt: egy buszoztatás helyett immár kettőre kerülhetne sor. Az ötlet ráadásul minden korábbinál hosszabbá tenné a de facto kampányidőszakot, holott a kormánypárt a szavak szintjén elkötelezettnek tűnt a rövidebb és olcsóbb kampány megvalósításában.

Az ismeretlen körben készülő választási eljárási törvény még számos meglepetéssel szolgálhat, elsősorban a választási szervek, a jelöltállítás és a kampány szabályozásának vonatkozásában. A két friss ötlet mindenesetre illeszkedik a Fidesz választásireform-elképzeléseihez: a regisztráció – a többségi elv erősítéséhez, a második forduló eltörléséhez, a győzteskompenzációhoz hasonlóan – a legnagyobb relatív támogatottságú párt esélyeit javítja, a pártok központi támogatásának megvonása pedig – a választókerületi térképhez hasonlóan – egyértelműen a Fidesz érdekeihez lett szabva.

A legijesztőbb azonban nem ez, hanem az a politika- és társadalomkép, amely ezen javaslatokból kirajzolódik. A kérdés ugyanis csak az: ha a pártok korruptak, a választók hülyék, a politikusok pedig csak tovább butítják őket a kampányban, miért élünk egyáltalán demokráciában?

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*