Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

A láthatatlan cenzus eltörléséről

8 November 2011 Szerző: Címkék:, Nincs komment

„A magyar jogalkotó előtt nyitva áll egy viszonylag egyszerű megoldás: minden jelenlegi gondnokolt felvétele a választói névjegyzékbe, további hercehurca nélkül.” UITZ RENÁTA, a Közép-európai Egyetem jogi tanszékének docense konkrét javaslatot fogalmaz meg arra, hogyan lehetne felszámolni a mintegy 60-70 ezer választópolgárt érintő diszkriminációt.

Verdes Tamás 2010-es tanulmányában igen találóan „láthatatlan cenzus”-nak nevezi a szellemi vagy pszicho-szociális fogyatékkal élők választójogának korlátozását. A nyugati demokráciákban talán ez egyben az utolsó cenzus is, amellyel az utóbbi évtizedekben számos ország felhagyott. A kanadai törvényhozás 1993-ban törölte el a korlátozást. Az Európai Alapjogi Ügynökség 2010. októberi átfogó tanulmánya szerint számos európai állam is feladta a korlátozást, köztük Ausztria, Hollandia, Olaszország és az Egyesült Királyság. Érdekes módon ezek a demokráciák mégsem omlottak össze, a láthatatlan cenzus eltörlése tehát nem lehet olyan végzetes, mint amilyen fenyegetően hangzik.

A választási rendszer aktuális reformja kivételes lehetőség a láthatatlan cenzus eltörlésére. A magyar jogalkotó közel 60-70 ezer állampolgár és potenciális választó méltóságát állíthatja helyre az új Alaptörvény módosításával, és néhány részletszabály tisztázásával. Ezzel egy időben a jogalkotó – mintegy mellékesen – megkímélheti a bírói kart akár ugyanennyi jogsértő nem peres eljárás lefolyatásától is. (Az adatok hozzávetőlegesek. A magyarázatra lásd Verdes Tamás és Fiala János írását a Fundamentum 2010/3. számában.)

A láthatatlan cenzus eltörlése nemcsak azért fontos, mert ezzel a magyar állam végre fontos lépést tehet több ezer, méltóságában megkérdőjelezett és a politikai elit által rég hátrahagyott ember alapvető emberi jogainak helyreállítása felé. Ennek a lépésnek azért is itt az ideje, mert rákényszeríti a politikai elitet, hogy felülvizsgálja a választási rendszer premisszáit.

Kényelmességünkben ugyanis szeretjük azt feltételezni, hogy egy szavazat leadása a parlamenti választásokon olyan bonyolult szellemi tevékenység eredménye, amelyre csak a hibátlanul épelméjű, teljes értékű választók képesek. Aki megkérdőjelezi ezt az alapfeltevést, az egyrészt a képviseleti demokrácia (és a működésére vonatkozó számos elmélet és modell) központi tabuját tervezi megdönteni, vagyis azt a tételt, hogy a választópolgár racionálisan cselekszik, másrészt pedig alapjaiban veszélyezteti a választási rendszer integritását, a választások tisztaságát, és végső soron a demokratikus intézményrendszer működőképességét.

Vagy mégsem?

A hatvanas években végeztek egy érdekes (és a szűkebb szakirodalomban jól ismert) kísérletet az Egyesült Államokban. Egy New York állambeli kórház elmeosztályának lakóit arra kérték, szavazzanak egy kísérleti polgármester-választáson. Az ápoltak szavazatai a kórház vonzáskörzetének szavazati mintáit követték (Klein MM, Grossman SA: Voting pattern of mental patients in a community state hospital. Community Mental Health Journal 3:149–152 (1967)).

Vitathatatlan, hogy a korábbi alkotmányos szabályhoz képest (Alkotmány, 70. § (5)) az új Alaptörvény XXIII (6) cikke előrelépést jelent, mivel a gondnokoltakra vonatkozó általános tilalom alkotmányos helyett, bírói mérlegelés tárgyává teszi a választási képesség eseti megítélését a korlátozott belátási képességűek körében. A legújabb magyar megoldás azonban így sem éri el az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének 29. cikkében előírt védelmi szintet. E szerint ugyanis a részes államok – így az elsők között Magyarország – azt vállalták, hogy „védik a fogyatékossággal élő személyeknek azon jogát, hogy a választásokon és népszavazásokon megfélemlítés nélkül, titkosan szavazhassanak, és hogy szabadon megválaszthatók legyenek, hogy ténylegesen tisztséget, kormányszintű közhivatalt viselhessenek, és hogy szükség esetén lehetővé teszik a segítő és új technológiák igénybevételét.”

A láthatatlan cenzus szinte észrevétlenül, különösebb indokolás nélkül került az 1989-es magyar Alkotmányba. Amikor a magyar állam igazolni kényszerült a gondnokoltak választójogának általános alkotmányos tilalmát a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) előtt, a Kiss Alajos v. Magyarország ügyben, az állam arra hivatkozott, hogy a választójog gyakorlása azon állampolgárok joga, akik képesek felmérni tetteik következményeit és felelős döntéseket hozni (25. és 26. bekezdés). Ebben a megközelítésben tehát a fogyatékkal élők választójogának korlátozását a választási rendszer integritásának védelme teszi szükségessé. Az EJEB azzal utasította el a kormány védekezését, hogy a Bíróság ismeretei szerint a magyar állam kísérletet sem tett arra, hogy a korlátozás bevezetésekor mérlegelje a versengő érdekeket vagy számba vegye az intézkedés arányosságát (41. bekezdés). A tagállamok ugyanis nem dönthetnek szabadon a választójog általános korlátozásáról, és jogalkotói mérlegelési jogkörük kifejezetten korlátozott, ha a társadalom egy kifejezetten kiszolgáltatott csoportját veszik célba. Az EJEB külön is felhívta a figyelmet a történelmileg hátrányos helyzetben lévő, kiszolgáltatott társadalmi csoportok kiközösítésének veszélyére azokban az esetekben, ahol az állam az egyéni értékelés helyett előítéletek által vezérelt sztereotípiákra alapozva szabályoz (42. bekezdés).

Bár az EJEB-döntés nem zárja ki, hogy a nemzeti jog egyéni értékelés (és rendszeres felülvizsgálat) tárgyává tegye a választási képességet, az ENSZ-egyezmény végrehajtásáért felelős Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága legújabb értelmezése szerint a választási képesség egyéni bírói mérlegelése sérti az egyezmény 29. cikkét. Ez nem annyira meglepő fejlemény, mivel a szakirodalomban elfogadott, hogy a választási képesség vizsgálata nem azonos az általános ügyviteli képesség vizsgálatával, valamint nem függ pszichiátriai diagnózistól, intelligenciától vagy épp általános állapottól (Raymond Raad, Jason Karlawish, Paul S. Appelbaum: The Capacity to Vote of Persons With Serious Mental Illness. Psychiatric Services 60(5): 624 – 628 (2009)). Nem világos tehát, hogy egy bíróságnak mit és hogyan kellene vizsgálnia ahhoz, hogy valóban azoktól vonja meg a választójogot, akik nem képesek azt gyakorolni.

A választási képesség egyéni bírói mérlegelésének bevezetése helyett a magyar jogalkotó előtt nyitva áll egy viszonylag egyszerű megoldás: minden jelenlegi gondnokolt felvétele a választói névjegyzékbe, további hercehurca nélkül. Ez a megoldás egyrészről megspórolná egy olyan bírósági eljárás kialakításának költségeit, amelyet a következő ENSZ-felülvizsgálat (a friss döntés mintájára) jogsértőnek talál, másrészről figyelembe venné, hogy mivel nem minden jelenlegi gondnokolt fogyatékkal élő is egyben, jó eséllyel a választási képesség bírói megállapítása minden várakozásnál komolyabb további jogsérelmeket okozhat.

Amennyiben a választási rendszer integritásának védelme érdekében a jogalkotó további garanciákat talál szükségesnek a választójog automatikus megnyitása mellett, érdemes különös figyelmet szentelni az ún. „nagy intézetek” lakóinak. Az egyik visszatérő ellenérv a választójog automatikus kiterjesztésével szemben ugyanis az, hogy a nagy intézetek lakói könnyen manipulálhatók, és adott esetben megfordíthatják egy helyi önkormányzati választás kimenetelét. Az illetéktelen befolyásolás és nyomásgyakorlás elleni fellépés persze a választási eljárás minden elemét érintő általános állami feladat. A nagy intézetekkel kapcsolatos speciális feladat abban áll, hogy – mindaddig, amíg az állam fel nem számolja ezeket az intézményeket – az ott lakók a lehető legteljesebb tájékoztatáshoz juthassanak mind a választási rendszerről, mind a versengő politikai szereplőkről. Szerencsés lenne, ha további televíziókészülékek és zsebrádiók vásárlásának támogatása mellett az állam lehetővé tenné és aktívan támogatná a civil szervezetek és önkéntesek bevonását is a választási alapismeretek tanításába.

Ha a fogyatékkal élők is választójogot kapnak, az ő szavazataikért is érdemes lesz versenyezni. Ennek hiányában nem beszélhetünk érdemi politikai képviseletről egy parlamenti demokráciában.

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*