Home » Elemzések, Kommentárok

Hétszeresére nőtt a szélsőjobboldal szavazótábora 2006 óta – A Political Capital elemzése a Jobbik választási eredményéről és stratégiai dilemmáiról

13 April 2009 Szerző: Nincs komment

Kudarcosnak látszó jelentős politikai siker – így foglalható össze a Jobbik első fordulóban elért választási eredménye. Miközben ugyanis a 2006 óta meghétszereződött az akkor a MIÉP szövetségeseként induló párt szavazótábora, maguk a jobbikos politikusok sem mutatkoznak maradéktalanul elégedettnek.Mintha a Jobbik vezetői elhitték volna saját kampányüzenetüket, miszerint az „ország kétharmada jobbikos”. Ehhez képest a most szerzett több mint 850 ezer szavazat kevésnek tűnhet, valójában azonban kedvező induló pozíciót biztosít Jobbiknak, amely a kormányzó Fidesz legkeményebb politikai ellenfele lehet a következő években.

A Jobbik választási eredménye

2006-ban 119 ezren szavaztak a MIÉP és a Jobbik fémjelezte Harmadik Útra. A szélsőjobboldal szavazótábora azóta meghétszereződött, méghozzá egyre gyorsuló ütemben: a tavalyi EP-választáson 427 ezren voksoltak a Jobbikra, az első fordulóban pedig dupla annyian, több mint 855 ezren.

 

 

A táblázatban azokat a megyéket emeltük ki, ahol a Jobbik országos átlaga fölött teljesített. Idén a kelet-magyarországi megyék mindegyikében megelőzték az MSZP-t, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 8 százalékpontot is meghaladó mértékben. Budapesten viszont az LMP lett a harmadik, két százalékponttal előzve meg a Jobbikot. A választási arányokat (tehát nem a szavazatszámot) nézve Pest megyében minimálisan, Budapesten szignifikánsan csökkent a Jobbik támogatottsága 2009 óta, a 18 többi megyében viszont nőtt.

A Jobbik szerényebb szereplése a fővárosban különösen a MIÉP korábbi eredményeivel való összehasonlításban érdekes. A MIÉP-nek mind 1998-ban, mind 2002-ben a budai kerületek voltak a fellegvárai. 2010-ben a Jobbik eleve a fővárosban a leggyengébb, de a korábban a MIÉP-fellegváraknak számító belső budai „elitkerületekben” még fővárosi átlagukat sem érik el. A Jobbik teljesítménye nemcsak arányaiban, de abszolút szavazatszámban is messze elmarad a MIÉP 1998- as és 2002-es eredményétől. Mindez jól mutatja, hogy míg a MIÉP inkább elitista szélsőjobboldali politikát képviselt, addig a Jobbik a populista irányvonal megjelenítésében erősebb.

Bár a Jobbik továbbra is inkább a kelet-magyarországi megyékben erős, a tavalyi arányokhoz képest Tolna, Zala, Vas és Somogy megyében nőtt 30 százaléknál is nagyobb mértékben a párt szavazataránya. A Jobbikra adott voksok megyei bontásban 10,84 és 27,2 között szóródnak. Nem mondható tehát, hogy regionális párt volna: az ország minden megyéjében legalább 10 százalékos bázissal rendelkezik.

Társadalmi kereslet a szélsőjobboldalra

Ha a társadalmi attitűdöket vizsgáljuk, a Jobbik sikeres választási szereplése nem meglepetés. A Political Capital Institute 2010 februárjában publikált, 32 ország adatait összehasonlító extrém jobboldali politika iránti társadalmi fogékonyságot mérő Jobboldali Extremizmus Indexe (DEREX) kimutatta: 15 év feletti korosztályban 2003 és 2009 között 10-ről 21 százalékra növekedett a szélsőjobboldali eszmékkel és politikával szimpatizálók aránya a magyar társadalomban.

 

Az emelkedés elsődleges oka a demokratikus intézményekbe vetett bizalom megroppanása. A bizalomvesztésből fakadó indulatok pedig nem csak a rendszer „átmeneti” szereplője, a kormányzat ellen irányultak, hanem a politikai elit egészét és magát a demokratikus rendszert is feszegetni kezdték. Ugyanebben az időszakban a társadalmi előítéletek is jelentős emelkedést mutattak, és növekedett a magyar társadalomban a félelem és a bizalmatlanság is. Jól látható továbbá, hogy a szélsőjobboldal iránti igény terén az elmúlt években végbement egyfajta látványos társadalmi „kiegyenlítődés”: a korábban az ezen eszmékre kevésbé fogékony városi, magasabban iskolázott és fiatal csoportok felzárkózni látszanak a sovinizmus és előítéletesség, kiábrándultság és rendszerellenesség terén. Ez azzal együtt is igaz, hogy ezen attitűdök továbbra is a vidéki (főleg falusi) lakosság körében és az alacsonyabban iskolázott csoportokban magasabbak.

A Jobbik politikájának hatékonysága

A Jobbik erősödése az elmúlt években látható volt pártpolitikai szinten is. A párt 2006 őszétől kezdődően kulcsszerepet vállalt a magyarországi szélsőjobboldal újjászerveződésében, cigányellenes kampánya fél év alatt jelentős ismertséget hozott a számára, 2007 nyarától pedig az azóta jogerősen feloszlatott Magyar Gárda megalapítása adott újabb lendületet a pártnak. A szélsőjobboldalon belüli integrációs folyamatok 2008 második felében már egyértelműen a Jobbik törekvéseinek megfelelően alakultak. A párt 2009-re meghatározó politikai szereplővé vált: az európai parlamenti választáson 14,77 százalékot érő 427 773 szavazatot szerzett, amelyet kevesebb, mint egy év leforgása alatt hajszál híján megduplázott: a vasárnap begyűjtött 855nm 436 szavazat az összes érvényes voks szinte pontosan egyhatoda.

Az 1990-es évekre jellemző plurális pártrendszert a 2000-es évek elején felváltó kétpólusú rendszer – a baloldali pólus meggyengülésének és a szélsőjobboldal előretörésének következtében – mára felbomlott. Ebben a változásában a Jobbik politikájának meghatározó a szerepe.

  • A szélsőjobboldal megerősödése Magyarországon tehát nem pusztán a társadalmi problémák tünete, és nem kizárólag a többi párt felelősségére leegyszerűsíthető kérdés.
  • A Jobbik előretörésének egyik legfőbb oka a párt hatékony politikájában, és azon belül • is elsősorban a 2006 vége óta folytatott cigányellenes kampányban, valamint erőteljes elitellenességében keresendő.
  • A pártnak mindezek mellett erősen generációs jellege van: a párt szavazótáborában és • politikusi garnitúrájában erősen felülreprezentáltak a fiatalok. Ebből a szempontból lényeges, hogy az elmúlt években a jobboldalon belül nem mehetett végbe generációváltás, mivel a jobboldalt uraló Fideszben rendkívül centralizált a pártszervezet, amelynek a szűkebb vezetése a rendszerváltás óta változatlan. Ebből következően a Jobbik egy a Fideszen kívül elindított jobboldali generációváltási törekvésként is felfogható.

A Jobbik jelentette politikai kockázat

A Jobbik erős képviselete a magyar Országgyűlésben negatívan befolyásolja az ország általános megítélését, rontja a gazdasági és befektetői környezetet, valamint a kelet-közép-európai térségre kiterjedően növeli a politikai kockázatokat.

  • A Jobbik megerősödése a nagy hazai és nemzetközi médiafigyelem hatására jelentős • mértékben rontja a Magyarországról külföldön kialakult képet, főként az ország stabilitásába, valamint demokratikus fejlettségébe vetett bizalmat illetően.
  • A külföldi érdekeltségű befektetők, a multinacionális cégek és a nagy áruházláncok a Jobbik • politikájának célpontjai. Ennek a politikának a folytatása visszavetheti a Magyarországra irányuló befektetéseket, amely munkahelyek megszűnését vonhatja maga után.
  • A Jobbik – sokszor irredenta, soviniszta jelszavakat használó – politikája kockázatnövelő • tényező a szomszédsági kapcsolatok szempontjából is. A környező államokban potenciális veszélyforrásként utalnak a szélsőjobboldal magyarországi megerősödésére. Egyes szomszédos országok ultranacionalista politikai szereplői saját magyarellenes politikájukat erősíthetik a Jobbik politikájára való hivatkozással, ennek első példája a közelgő szlovákiai választásokon következhet be. Mindez kihat az egész térség politikai stabilitására.
  • A Jobbik cigányellenes politikája kapcsán továbbra is az jelenti a legnagyobb politikai • kockázatot, hogy a magyarországi cigány és nem cigány lakosság között amúgy is meglévő etnikai feszültség egyre erőszakosabb formát ölthet. Ahogy az az elmúlt években világossá vált, a Jobbik politikai érdeke az etnikai ellentétek kiélezése.
  • A Jobbik azon kelet-európai szélsőjobboldali pártok közé tartozik, amelyek az utóbbi időben • látványosan oroszbarát politikát kezdtek folytatni. A párt nyugati orientáció helyett kelet felé való közeledésről beszél mind politikai, mind gazdasági téren.

A Jobbik stratégiai dilemmái

A Jobbik parlamenti pártként több irányba is elmozdulhat, de politikája mindenképpen főként a kormányzó Fidesz számára jelent majd a kihívást. A párt saját, igen heterogén szavazótáborát illetően hasonló dilemmával szembesülhet, mint korábban a Fidesz. A kérdés, hogy miként tarthatja meg a mérsékeltebb szavazóit, úgy, hogy közben a szélsőjobboldali, a parlamenti pártokat egyaránt elítélő törzsbázisa igényeinek is meg kell felelnie. Utóbbi választói csoporttal kapcsolatban kérdés az is, hogy a Jobbik establishment-ellenessége mennyire lehet hiteles előttük, miután maga a Jobbik is a parlamenti keretek közé került.

  • Amennyiben a Jobbik nem képes egyben tartani a szavazótáborát és a Fidesz hatékonyan politizál a Jobbik ellen, úgy a párt könnyen azon a jobboldali radikális pártok sorsára juthat, amelyek esetében a gyors növekedést a kipukkanás követi.
  • A Jobbik ugyanakkor tovább is erősödhet, ha képes összetartani szavazótáborát és hatékonyan politizál a kormány ellen, amelyre a legpotensebb ellenzéki pártként minden esélye megvan. Ebben az esetben további szavazókat szakíthat le a Fideszről, mivel annak szavazói között a közvélemény-kutatások szerint nagy arányban találhatók a Jobbikkal is szimpatizáló választók.

 

 

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*