Home » Jogszabályok

Országgyűlési 2006

23 August 2011 Szerző: Nincs komment

Törvények

1949. évi XX. törvény – A Magyar Köztársaság Alkotmánya (kivonat)

1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról

1997. évi C. törvény a választási eljárásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel

1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról

1999. évi XLI. törvény a területszervezési eljárásról

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (kivonat)

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről (kivonat)

Kormányrendeletek

2/1990. (I. 11.) MT rendelet az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (kivonat)

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

Belügyminiszteri rendeletek

3/2006. (I. 19.) BM rendelet – a 2006. április 9. és 23. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

60/2005. (XII. 21.) BM rendelet – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról

10/1998. (II. 20.) BM rendelet – a választási adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Országgyűlési határozatok

89/2005. (XII. 7.) OGY határozat – a 2006. évi országgyűlési választások pénzügyi támogatásáról


Comments are closed.