Home » Közlemények

A Fővárosi Választási Bizottság megerősítette a Political Capital alkotmányos aggodalmát – Az elemző intézet bírósághoz fordul a választókerületi aránytalanságok miatt

17 January 2009 Szerző: Nincs komment

A Political Capital Institute által a ferencvárosi időközi választás névjegyzéke ellen benyújtott kifogás kapcsán a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) kiemelte, hogy a választókerültek kialakításának rendezetlen kérdései miatt „alkotmányossági probléma” áll fenn. Ez megerősíti az elemző intézet aggodalmát, hogy a választókerületek aránytalanságának rendezetlensége politikai kockázatot jelent a soron következő általános parlamenti választásra nézve. Mivel azonban az alkotmányos problémával kapcsolatos kérdések eldöntése – az FVB álláspontja szerint – nem tartozik egyetlen választási szerv hatáskörébe sem, a Political Capital Institute a Fővárosi Bírósághoz fordul jogorvoslatért. Ezzel az intézet célja továbbra is az, hogy cselekvésre ösztönözze az Országgyűlést, amelynek az Alkotmánybíróság egy 2005-ös határozata alapján már 2007. június 30-ig rendeznie kellett volna a választókerültek kérdését.

A FVB, bár helybenhagyta a kifogást elutasító elsőfokú határozatot, kiemelte, hogy „(…) az egyéni és a területi választókerületek kialakítására vonatkozó szabályok rendkívül hiányosak. A vonatkozó jogszabályok nem határozzák meg a választókerületek területének módosításánál irányadó szempontokat.”, illetve „tisztázatlan, hogy a Kormánynak mit lehet és mit kell mérlegelnie, amikor a változtatásról dönt. Nincs törvényi szabály, amely a megengedett eltérés mértékéről rendelkezne, akár az egyes kerületek választópolgárainak száma közötti különbségek, akár az egyes kerületeknek az átlagtól való eltérése meghatározásával”. Az FVB lényegében tehát elismerte a jelenlegi szabályozás aggályos voltát, és a Political Capital Institute legfőbb aggodalmát erősítette meg azzal, hogy maga is „alkotmányossági problémát” említ, amely megoldásra szorul. Az immár egy jogalkalmazó szerv szerint is fennálló alkotmányos probléma tisztázása érdekében a kérelmezők a Fővárosi Bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.

Mivel az ügyben eljáró bírónak olyan jogszabályokat kellene alkalmaznia, amelyek – a kérelmezők megítélése szerint – alapjogot sértenek, a Political Capital Institute indítványozza azt is, hogy a bíró – ún. utólagos konkrét normakontroll keretében – forduljon az Alkotmánybírósághoz (AB). Ebben az esetben az AB soron kívül bírálná el az indítványt, és hamar előállhat olyan helyzet, amely lépéskényszerbe hozhatja az Országgyűlést.

A Political Capital Institute célja továbbra is az, hogy cselekvésre ösztönözze az Országgyűlést, amelynek alkotmányos kötelezettsége megteremteni a törvényi garanciáit a népességmozgások választókerületi követésének.

Comments are closed.