Home » Közlemények

Alkotmánybírósághoz fordul a Political Capital

21 January 2009 Szerző: Nincs komment

A Political Capital Institute és egy magánszemély által a ferencvárosi időközi választás névjegyzéke ellen benyújtott kifogást elutasító határozatot a Fővárosi Bíróság – az alkotmányos probléma érdemi vizsgálata nélkül – helybenhagyta. A végzés indokolásában ugyanakkor a bíróság – a Fővárosi Választási Bizottság határozatához hasonlóan – megerősítette a 2010-es választásokkal kapcsolatos alkotmányos aggályokat, az indítványozók ezért az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Ezzel az intézet célja továbbra is az, hogy cselekvésre ösztönözze az Országgyűlést, amelynek az Alkotmánybíróság egy 2005-ös határozata alapján már 2007. június 30-ig rendeznie kellett volna a választókerületek kérdését.

A Fővárosi Bíróság (FB) helybenhagyta a kifogást elutasító Fővárosi Választási Bizottság (FVB) határozatát, indoklásában pedig kiemelte, hogy a bíróság csak „azt vizsgálja, hogy a közigazgatási határozat megfelelt-e az eljárási és anyagi jogszabályoknak”. Az FB tehát a szó szerinti értelmezésen túl nem foglalkozott a választókerületek aránytalanságából fakadó alkotmányos problémával. A bíróság „mellőzte az alkotmánybírósági eljárás kezdeményezését”, holott a Political Capital olyan körben kérte ezt a bírótól, amelyről az Alkotmánybíróság indítvány hiányában még nem foglalt állást. Az FVB ugyanerről a problémáról határozatában kimondta: „tisztázatlan, hogy a Kormánynak mit lehet és mit kell mérlegelnie, amikor a változtatásról dönt. Nincs törvényi szabály, amely a megengedett eltérés mértékéről rendelkezne, akár az egyes kerületek választópolgárainak száma közötti különbségek, akár az egyes kerületeknek az átlagtól való eltérése meghatározásával”.

Az FB ugyancsak megfogalmazta, hogy „a törvényi szabályozás súlyos hiányosságának tekinti azt, hogy nincs előírás az egyéni választókerületek területének és a területi listákhoz tartozó mandátumok számának időszakos felülvizsgálatára (…)”. Mivel a bíróság ennek tudatában sem kezdeményezett utólagos konkrét normakontrollt, a kérelmező magánszemély alkotmányjogi panasz formájában fordul az Alkotmánybírósághoz. A saját jogsérelmén túl (az egyik legnépesebb választókerület lakosaként szavazata kevesebb mint felét éri a Ferencvárosban élő választópolgárokénál) az alapjog törvényi szabályozásának hiányát támadja meg az AB-n, mivel – ahogy azt a felülvizsgálati kérelemben is írtuk – „a hiányos és nem megfelelő jogforrási szinten lévő szabályozás miatt is sérül az Alkotmányban rögzített egyenlő választójog”.

A Political Capital Institute célja továbbra is az, hogy cselekvésre ösztönözze az Országgyűlést, amelynek alkotmányos kötelezettsége megteremteni a törvényi garanciáit a népességmozgások választókerületi követésének. A probléma súlyosságát jelzi, hogy mások is beadvánnyal fordultak az Alkotmánybírósághoz. A Political Capital Institute üdvözli a Független Jogász Fórum kezdeményezését; minél szélesebb körben foglalkozunk a választókerületek kérdésének rendezetlensége miatt fennálló alkotmányos problémával, annál nagyobb valószínűséggel mozdulhat el az Országgyűlés a cselekvés irányába.

 

Comments are closed.